The course of pregnancies and deliveries in a patient with a bihornal bicervical uterus and partially-septated vagina
Dobrosława  Sikora-Szczęśniak, Wacław  Sikora
MONZ
2012; 18(4):272-275
ICID: 1035236Wszystkich wyświetleń streszczenia: 703
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 8426
Największa liczba ściągnięć: 385 2015.05
Najmniejsza liczba ściągnięć: 4 2016.09
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 165.22