Relationship between the myofascial system and symptoms suggesting cholelithiasis – case study
Małgorzata  Chochowska, Marcin  Wytrążek, Jerzy  Marcinkowski
MONZ
2012; 18(4):261-267
ICID: 1035220Wszystkich wyświetleń streszczenia: 827
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 5788
Największa liczba ściągnięć: 219 2015.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 12 2016.09
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 113.49