ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Redaktor Naczelny - Andrzej Szpak

Zastępca Redaktora Naczelnego - Magdalena Florek-ŁuszczkiDziały czasopisma

Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby
Zdrowie publiczne
Profilaktyka chorób i promocja zdrowia
Epidemiologia
Zdrowie środowiskowe
Psychologia i socjologia  zdrowia
Żywność i żywienie
Filozofia i bioetyka
Technologie medyczne i telemedycyna


Redaktorzy działów

Józef Bergier
Agnieszka Buczaj
Zbigniew Gaś
Mirosław Jarosz
Lucyna Kapka-Skrzypczak
Jerzy Kopania
Anna Koper
Jolanta Kowalczyk-Bołtuć
Hanna Krauss
Michalina Krzyżak
Robert Porzak
Anna Sadowska
Marian Sygit
Jolanta Szempruch
Anna Włoszczak-Szubzda
Andrzej WojtczakSekretarz redakcji
:  Małgorzata Goździewska
Redaktorzy języka angielskiego: Hanna Horitza, Michael Tregenza – native speaker
Redaktor języka polskiego: Magdalena Rudnik
Redaktor statystyczny: Jacek Jamiołkowski

         

Adres Redakcji:

Wydawnictwo Instytutu Medycyny Wsi
ul. Jaczewskiego 2
20-090 Lublin
tel. 817184491

monz.edit@gmail.com

wydawnictwo.imw@gmail.com


Deklaracja o wersji pierwotnej:

Wersją pierwotną każdego numeru czasopisma jest wersja elektroniczna. 


Czasopismo Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu publikuje prace w języku polskim i angielskim. Znajduje się na liście czasopism MNiSW, aktualnie posiada 6 pkt. według rankingu z 2015 roku