Psychologiczne aspekty dzielenia się wiedzą w miejscu pracy na przykładzie grupy pielęgniarek warszawskich szpitali

Dorota Maliszewska 1, Iwona Bojar 2, Irena Woźnica 2, Alfred Owoc 3, Julia Diatczyk 2
1 - Z Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia
2 - Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
3 - Z Lubuskiej WyŜszej Szkoły Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
MONZ
2010; 16 (2): 276-289
ICID: 977458
Article type: Original article
 
 
 W artykule przedstawiono wyniki badań wśród pielęgniarek instrumentariuszek i anestezjologicznych na temat dzielenia się wiedzą zawodową w aspekcie ich cech osobowości.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     cechy osobowościowe [0 powiązanych rekordów]
     dzielenie się wiedzą [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

D Raczkiewicz, A Owoc,
Pain involving the motor system and serum vitamin ...
Abstract Introduction and objective. Since the role of vitamin D is essential in numerous biological processes its deficiency was suggested to be a risk factor for e.g. osteoporosis, musculoskeletal pain and spine pain. The purpose of the st...
STRESZCZENIE
M Gujski, T Juńczyk,
Practical measures of cognitive function and promo...
The aging of the population generates a number of very interesting research questions in the fields of medicine, psychology, sociology, demography, and many others. One of the issues subject to both intensive research by scientists and exploration by...
STRESZCZENIE
J Kowalska, A Woźnica,
Kwas nadoctowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowis...
Kwas nadoctowy (PAA) jest bezbarwną cieczą. Najczęściej występuje w postaci mieszaniny, w której pozostaje w stanie równowagi chemicznej z nadtlenkiem wodoru i kwasem octowym. Kwas nadoctowy jest powszechnie stosowany jako substancja: wybiela...
STRESZCZENIE