Internet jako narzędzie wiedzy o zdrowiu

Barbara Gugała 1, Lucyna Boratym-Dubiel 1, Zdzisława Chmiel 1, Paweł Januszewicz 1
1 -
MONZ
2010; 16 (2): 266-275
ICID: 977449
Article type: Review article
 
 
Internet stał się jednym z istotnych źródeł informacji medycznej w zakresie chorób, metod leczenia, produktów medycznych oraz róŜnorodnych organizacji medycznych. Jednakże jakość prezentowanych informacji budzi zastrzeżenia, gdyż strony WWW prezentujące informację medyczną w dużej części nie spełniają podstawowych kryteriów jakości jakie powinna spełniać dobra strona internetowa (HON). Brak weryfikowania i oceniania jakości stron WWW przez użytkowników wskazuje na pilną potrzebę podnoszenia ich świadomości w kwestii jakości udostępnianych informacji medycznych.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Internet [1563 powiązanych rekordów]
     zdrowie [95 powiązanych rekordów]
     źródło informacji [1 powiązanych rekordów]
     rzetelność [9 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Kaczor-Szkodny, C Horoch,
Aktywność fizyczna i formy spędzania czasu woln...
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna stanowi bardzo ważny element w życiu człowieka. W okresie dorastania pozwala prawidłowo kształtować szeroko rozumiane postawy dzieci i młodzieży oraz wpływa na prawidłowy rozwój psychomotoryczny. P...
STRESZCZENIE
P Kabata, W Waldman,
System zarządzania informacją toksykologiczną n...
Wstęp: W pracy przedstawiono na podstawie danych uzyskanych z Elektronicznego Systemu Zarządzania Informacją Toksykologiczną strukturę zatruć zgłaszanych do Pomorskiego Centrum Toksykologii w Gdańsku oraz analizę wniosków z użytkowania sys...
STRESZCZENIE
, ,
 Digital Divide: Rural and Urban College Stud...
 Technology-driven learning is bringing a massive difference to education in rural areas of India. The purpose of the study is to examine the discrepancies of technology acceptance between rural and urban college students of India. This study ...
STRESZCZENIE