Przekształcenia własnościowe – kierunek zmian antykryzysowych w organizacjach opieki zdrowotnej

Joanna Jasińska 1, Iwona Bojar 2, Alfred Owoc 1
1 - Z Lubuskiej WyŜszej Szkoły Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
2 - Z Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
MONZ
2010; 16 (2): 251-265
ICID: 977438
Article type: Original article
 
 
 W pracy przedstawiono proces zarządzania zmianami w ujęciu teoretycznym i praktycznym na tle organizacyjnym zakładów opieki zdrowotnej. Zwrócono uwagę na podstawowe zagadnienia z zakresu teorii zmian i problemy pojawiające się w procesie wdraŜania zmian do praktyki.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zmiana [5 powiązanych rekordów]
     zarządzanie zmianą [9 powiązanych rekordów]
     przekształcenie [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Myszak,
Kształtowanie kultury organizacji sprzyjającej z...
Postępujące procesy globalizacji w wielu aspektach wymuszają na współczesnych przedsiębiorstwach konieczność wprowadzania zmian organizacyjnych. Kultura organizacji pełni w tym szczególną rolę, bowiem w połączeniu ze zmianą stanowi nie...
STRESZCZENIE
A Sujová, K Marcineková,
The Assignment of Starting Points within Managemen...
...
STRESZCZENIE
E ARAVOPOULOU,
ORGANISATIONAL CHANGE: A CONCEPTUAL AND THEORETICA...
The organisational change is a phenomenon which has gained attention from theoretists and practioners alike. The paper analyzes the notion of change, oragnizational change and types of change. The paper is of theoretical nature. Several authors hav...
STRESZCZENIE