Guzy ciążowe jamy ustnej

Bogumił Lewandowski 1, Bartosz Marynowski 2
1 - Z Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie; Z Zakładu Specjalności Zabiegowych Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
2 - Z Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie
MONZ
2010; 16 (2): 242-249
ICID: 977394
Article type: Original article
 
 
 
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     guz ciążowy [1 powiązanych rekordów]
     leczenie [653 powiązanych rekordów]
     ciąŜa [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Mitkowski,
KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU U PACJENTÓW BEZ CHOROBY...
Komorowe zaburzenia rytmu u chorych bez organicznej choroby serca oraz bez dysfunkcji kanałów jonowych są zwykle łagodne i nie wymagają leczenia. Jednak gdy ich liczba w ciągu doby jest wysoka (> 16%), a czas trwania zespołów QRS tych pobudze...
STRESZCZENIE
E Czerczak, W Kuliński,
Stroke as a civilisation-scale problem – physica...
Introduction. Stroke is one of the most common forms of damage to the central nervous system. In Poland, approximately 60,000 people suffer from stroke every year. Disorders resulting from stroke require the implementation of long-term care and rehab...
STRESZCZENIE
M Kuleta, W Krzyżkowiak,
Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy as a Me...
The purpose of this article is to present intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP) as a type of therapy considered particularly useful when treating patients with somatization disorders. After a short presentation of the psychodynamic under...
STRESZCZENIE