Obecność przeciwciał anty-hantawirusowych u leśników Roztoczańskiego Parku Narodowego i nadleśnictwa Puławy (makroregion lubelski) Doniesienie wstępne

Józef Piotr Knap 1, Anna Nowakowska 2, Jacek Dutkiewicz 3, Violetta Zając 3, Angelina Wójcik-Fatla 3, Jolanta Chmielewska-Badora 3, Zdzisław Strupieniuk 4
1 - Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie; Z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie
2 - Z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie
3 - Z Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
4 - Z Roztoczańskiego Parku Narodowego
MONZ
2010; 16 (2): 201-216
ICID: 977370
Article type: Original article
 
 
 Po raz pierwszy na terenie województwa lubelskiego, u 4 pracowników leśnictwa, wykryto występowanie swoistych monospecyficznych przeciwciał IgG anty-hantawirusom, świadczących o występowaniu zakazeń ludzi tymi wirusamii krązeniu zarazka w przyrodzie. Wirusy te nalezą najpewniej do serotypów Puumala i Dobrava.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Zakażenie Hantawirusowe [0 powiązanych rekordów]
     Gorączka Krwotoczna z Zespołem Nerkowym (HFRS) [1 powiązanych rekordów]
     leśnicy [1 powiązanych rekordów]
     województwo lubelskie [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Chycki, T Zając,
The effect of mineral-based alkaline water on hydr...
Previously it was demonstrated that mineralization and alkalization properties of mineral water are important factors influencing acid-base balance and hydration in athletes. The purpose of this study was to investigate the effects of drinking differ...
STRESZCZENIE
I Bojar, J Owoc,
Cognitive functions, lipid profile, and Apolipopro...
The objective of the study was investigation of the relationship between cognitive functions and lipid profile, BMI and change of body weight in postmenopausal women carriers of Apolipoprotein E gene polymorphisms (APOE). A group of 170 women was rec...
STRESZCZENIE
I Nowakowska, R Rasińska,
The influence of factors of work environment and b...
Introduction and objective. Conditions of a healthy, friendly and safe work environment and proper work organisation increase self-efficacy and decrease or eliminate the factors causing the occurrence of burnout symptoms, all of which have a d...
STRESZCZENIE