Urazy czaszkowo- mózgowe epidemią XXI wieku

Małgorzata Rutkowska 1
1 - Z WyŜszej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach Wydział Nauki o Zdrowiu
MONZ
2010; 16 (2): 192-200
ICID: 977365
Article type: Original article
 
 
 W artykule omówiono wyniki badania dokumentacji 226 pacjentów leczonych z powodu urazów mózgowo-czaszkowych.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     uraz czaszkowo mózgowy [0 powiązanych rekordów]
     hospitalizacja [17 powiązanych rekordów]
     alkohol [34 powiązanych rekordów]
     wypadek [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

G Puto, I Repka,
Wpływ zmiennych demograficzno-społecznych na pal...
Wprowadzenie. Prognozy demograficzne wskazujące wzrost populacji osób starszych skłaniają do poznania związku między zmiennymi demograficzno-społecznymi a występowaniem uzależnień od palenia tytoniu czy picia alkoholu, nie tylko ze w...
STRESZCZENIE
K Płoch, M Dziedzic,
Czynniki sprzyjające utrzymaniu ciąży wśród k...
Wprowadzenie. Poronienie zagrażające stanowi istotny problem medyczny, społeczny i rodzinny. Jest przedwczesnym zakończeniem ciąży trwającej krócej niż 22 tygodnie, dotyczy ok. 10-15 % ciąż rozpoznanych klinicznie. Objawia się zwykle bezb...
STRESZCZENIE
M Kołpa, A Grochowska,
Pourazowe obrażenia czaszkowo-mózgowe u pacjent...
Wstęp. Alkohol etylowy uznawany jest za jeden z najważniejszych czynników ryzyka prowadzących do powstawania urazów czaszkowo-mózgowych. Wśród pacjentów przyjmowanych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) dużą grupę stanowią ...
STRESZCZENIE