Problemy zdrowotne a jakość Ŝycia kobiet w wieku około- i pomenopauzalnym

Dorota Żołnierczuk-Kieliszek 1, Teresa Bernadetta Kulik 1, Anna Pacian 1, Mariola Janiszewska-Grzyb 1
1 - Z Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2010; 16 (2): 184-191
ICID: 977361
Article type: Original article
 
 
 W pracy oceniono wpływ aktualnych i przeszłych problemów zdrowotnych na jakość Ŝycia kobiet w wieku 45-65 lat. Do oceny jakości Ŝycia kobiet wykorzystano trzy kwestionariusze oceny jakości Ŝycia – dwa ogólne, jakimi są kwestionariusze WHOQOL-BREF i SF-36 oraz jeden specyficzny dla okresu menopauzalnego – WHQ.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     stan zdrowia [8 powiązanych rekordów]
     WHOQOL-BREF [6 powiązanych rekordów]
     WHQ [2 powiązanych rekordów]
     SF-36 [31 powiązanych rekordów]
     Kobiety [76 powiązanych rekordów]
     wiek około i pomenopauzalny [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

N Dede, S İpekci,
Influence of Exercise on Leptin, Adiponectin and Q...
Purpose: This study aimed to investigate the influence of aerobic exercise on the quality of life and leptin and adiponectin levels in patients with type 2 diabetes mellitus. Material and Method: Patients were randomized into two groups: aerobic exe...
STRESZCZENIE
M  Zapała, B  Kowalczyk ,
Aktywność fizyczna a styl życia kobiet w wieku ...
Wstęp. Aktywność fizyczną definiuje się jako spontaniczną aktywność ruchową realizowaną w czasie wolnym od pracy, w dowolnie wybranej przez ćwiczącego formie i z dowolną wielkością obciążeń. Jest ona niezbędna nie tylko do p...
STRESZCZENIE
M Stankiewicz-Kopeć,
Poglądy Klementyny z Tańskich Hoffmanowej 1798...
Klementyna Hoffmanowa z domu Tańska (1798–1845) przez pięć lat (1826–1831 r.) pracowała jako nauczycielka „nauki moralnej” w Instytucie Rządowym Wychowania Płci Żeńskiej (Instytucie Guwernantek) oraz na związanej z nim Pensji Wzorowe...
STRESZCZENIE