Otyłość jako interdyscyplinarny problem medyczny. (Część II). Wpływ otyłości na zdrowie człowieka

Marek Derkacz 1, Iwona Chmiel-Perzyńska 2, Krzysztof Marczewski 3
1 - Z Kliniki Endokrynologii UM w Lublinie
2 - Z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej UM w Lublinie
3 - Z Oddziału Nefrologii, Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych ze stacją dializ SPSW im PapieŜa Jana Pawła II w Zamościu
MONZ
2010; 16 (2): 175-183
ICID: 977357
Article type: Review article
 
 
 Druga część artykułu opisująca powikłania otyłości w obrębie róŜnych układów i narządów. Redukcja masy ciała ułatwia leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności krąŜenia, a takŜe znacząco zmniejsza insulinemię, glikemię oraz lipemię. Walka z otyłością powinna stać się jednym z priorytetów współczesnej
medycyny.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     powikłania narządowe [4 powiązanych rekordów]
     nowotwory [71 powiązanych rekordów] 

Related articles

D Sliż, W Zgliczyński,
Modyfikacja zwyczajów żywieniowych w prewencji c...
W ostatnim stuleciu styl życia człowieka w krajach cywilizowanych zmienił się radykalnie. Przełożyło się to na wzrost częstości zachorowań na choroby sercowo-naczyniowe oraz onkologiczne. W Polsce dyslipidemię rozpoznaje się obecnie u 1...
STRESZCZENIE
P Własiuk, M Putowski,
PD1/PD1L pathway, HLA-G and T regulatory cells as ...
The appropriate function of the immune system depends on the effective regulation of the immune response on multiple levels. The key element of an effective immune response to antigenic stimulation is maintaining a homeostasis between activation and ...
STRESZCZENIE
 Michalak, M Bulska,
Role of oncogene 24p3 neutrophil gelatinase-associ...
Neutrophil gelatinase-associated lipocalin, known also as 24p3 lipocalin, lipocalin-2 or uterocalin (in mouse), is a small secretory protein binding small molecular weight ligands which takes part in numerous processes including apoptosis induction i...
STRESZCZENIE