Dostępność, jakość i sprawność funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce w opinii pacjentek korzystających i niekorzystających z prywatnej opieki ginekologicznej

Iwona Bojar 1, Irena Woźnica 1, Tomasz Holecki 2, Julia Diatczyk 1
1 - Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
2 - Z Zakładu Ekonomiki Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
MONZ
2010; 16 (2): 152-161
ICID: 977345
Article type: Original article
 
 
 W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego 304 kobiet na temat dostępności, jakości i sprawności opieki zdrowotnej w zaleŜności od korzystania i niekorzystania z prywatnej opieki ginekologicznej.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Kobiety [76 powiązanych rekordów]
     publiczna opieka zdrowotna [0 powiązanych rekordów]
     prywatna opieka zdrowotna [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

M  Zapała, B  Kowalczyk ,
Aktywność fizyczna a styl życia kobiet w wieku ...
Wstęp. Aktywność fizyczną definiuje się jako spontaniczną aktywność ruchową realizowaną w czasie wolnym od pracy, w dowolnie wybranej przez ćwiczącego formie i z dowolną wielkością obciążeń. Jest ona niezbędna nie tylko do p...
STRESZCZENIE
M Stankiewicz-Kopeć,
Poglądy Klementyny z Tańskich Hoffmanowej 1798...
Klementyna Hoffmanowa z domu Tańska (1798–1845) przez pięć lat (1826–1831 r.) pracowała jako nauczycielka „nauki moralnej” w Instytucie Rządowym Wychowania Płci Żeńskiej (Instytucie Guwernantek) oraz na związanej z nim Pensji Wzorowe...
STRESZCZENIE
A Bień, E Rzońca,
Socjodemograficzne uwarunkowania zachowań zdrowot...
Zachowania zdrowotne budujące styl życia każdego człowieka odnoszą się do wszelkich działań, które mają zarówno pośredni, jak i bezpośredni wpływ na jego zdrowie i samopoczucie oraz stanowią wyraz ukształtowanej postawy wobec zdrowia....
STRESZCZENIE