Poradnictwo genetyczne w kontekście choroby nowotworowej – preferencje pacjentów dotyczące sposobu przedstawiania wielkości ryzyka zachorowania

Agata Wyrębska 1, Bogdan Kałużewski 2, Mieczysław Gałuszka 1
1 - Z Zakładu Socjologii Międzyuczelnianej Katedry Nauk Humanistycznych; Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 - Z Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
MONZ
2010; 16 (2): 140-151
ICID: 977343
Article type: Original article
 
 
 Artykuł omawia tematykę coraz bardziej popularnych badań genetycznej predyspozycji do choroby nowotworowej. Analizuje preferencje pacjentów Poradni Genetycznej dotyczące formy i sposobu przekazywania im informacji o wielkości ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     testy genetyczne [1 powiązanych rekordów]
     profilaktyka choroby nowotworowej [0 powiązanych rekordów]
     nowotwory dziedziczne [0 powiązanych rekordów]
     percepcja ryzyka [1 powiązanych rekordów]
     komunikacja lekarz-pacjent [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE