Depresja – jeden z wielkich problemów geriatrycznych w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Ewa Rudnicka-Drożak 1, Beata Rybojad 2
1 - Z Samodzielnej Pracowni Medycyny Katastrof UM w Lublinie
2 - Z Samodzielnej Pracowni Medycyny Katastrof UM w Lublinie; Z Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii DSK Lublin
MONZ
2010; 16 (2): 131-139
ICID: 977342
Article type: Original article
 
 
 W pracy przedstawiono wyniki badań 1047 pacjentów w wieku 65-100 lat z Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej województwa lubelskiego, dotyczące występowania depresji zaliczanej do wielkich problemów geriatrycznych.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wielkie problemy geriatryczne [1 powiązanych rekordów]
     podstawowa opieka medyczna [0 powiązanych rekordów]
     depresja [198 powiązanych rekordów] 

Related articles

E Szczygieł, K Łopatka,
Body posture and selected stabilometric parameters...
Introduction: A vertical posture distinguishes humans from other living beings. It also determines the specific conditions for movement. The element which connects body posture and movement is stability. It is based on the static and dynamic balancin...
STRESZCZENIE
A Woźniak,
Zaburzenia depresyjne – rola pielęgniarki ...
Wstęp: Depresja jest przewlekłą, nawracającą chorobą. Zaburzeniu ulega nie tylko stan psychiczny i fizyczny człowieka, ale również jego funkcjonowanie w społeczeństwie. Chorzy i ich bliscy często wykazują się brakiem wied...
STRESZCZENIE
W Stasiuk, J Warchulińska,
Ligandy receptora NMDA w leczeniu zaburzeń depres...
Wprowadzenie. Nowy kierunek badań nad zaburzeniami depresyjnymi koncentruje się na hamowaniu aktywności receptora NMDA, co stwarza nowe możliwości leczenia chorób wywołanych nadmierną aktywacją układu glutaminianergicznego. Ce...
STRESZCZENIE