Badania obrazowe w diagnostyce bólów dolnego odcinka kręgosłupa

Marek Krasuski 1, Piotr Tederko 1
1 - Z Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie
MONZ
2010; 16 (2): 117-130
ICID: 977339
Article type: Review article
 
 
 Metody obrazowania kręgosłupa są waŜnym narzędziem pomocniczym w ustalaniu rozpoznania, monitorowaniu przebiegu choroby i leczenia u osób zgłaszających się z bólami dolnego odcinka kręgosłupa. Nieprawidłowo zlecone badanie lub źle zinterpretowany jego wynik moŜe być przyczyną pomyłki diagnostycznej lub błędu w leczeniu. Artykuł analizuje przydatność najczęściej zlecanych w praktyce lekarza rodzinnego badań obrazowych.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     bole dolnego odcinka kręgosłupa [0 powiązanych rekordów]
     radiogram przeglądowy [0 powiązanych rekordów]
     tomografia komputerowa [69 powiązanych rekordów]
     scyntygrafia [7 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Kurzyna, E Gościk,
Presentation, diagnosis and management of neck abs...
The aim of the study was to analyze the presenting signs and symptoms, diagnostic procedures, clinical course, pathogenic organisms and management of neck abscesses in children. Materials and methods: This retrospective medical records review comp...
STRESZCZENIE
P Prokop,
ZASTOSOWANIE METODY CHAN-VESE W SEGMENTACJI OBRAZ...
W artykule przedstawiono problem wyznaczania krawędzi obiektów zamkniętych w obrazach medycznych CT, które będą podlegały dalszej analizie, na potrzeby diagnostyki medycznej. Zastosowanie przekształcenia, które wprowadza progowanie, pozwala ...
STRESZCZENIE
M Karpik, J Wojnar,
Osteoid Osteoma - Diagnostic and Therapeutic Diffi...
Background. Osteoid osteoma is a primary, benign bone tumour. The characteristic clinical symptom is nocturnal pain at the tumour site that decreases or resolves completely with salicylates and non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs). Th...
STRESZCZENIE