Ethical aspects of physician-patient communication

Agnieszka J. Kowalska 1, Mirosław J. Jarosz 1, Jarosław Sak 2, Jakub Pawlikowski 2, Rafał Patryn 2, Anna Pacian 3, Anna Włoszczak-Szubzda 1
1 - Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Zakład Metod Informatycznych i Epidemiologicznych
2 - Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Zakład Etyki i Filozofii Człowieka
3 - Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Katedra Zdrowia Publicznego
MONZ
2010; 16 (3): 427-435
ICID: 977125
Article type: Review article
 
 
 W artykule zwrócono uwagę na etyczne dylematy związane z przekazywaniem pacjentowi niepomyślnych informacji o stanie zdrowia. Podkreślono szczególne znaczenie efektywnej komunikacji między lekarzem a pacjentem (zwłaszcza nieuleczalnie chorym) na każdym etapie postępowania medycznego.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     komunikacja lekarz-pacjent [3 powiązanych rekordów]
     informowanie pacjenta o stanie zdrowia [0 powiązanych rekordów]
     nieuleczalna choroba [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

, ,
Changes in the Occurrence of Abdominal Complaints ...
Introduction: The post cholecystectomy syndrome is defined as the maintenance or the occurrence of digestive tract symptoms after cholecystectomy due to extra hepatic biliary duct disorders. The introduction of a laparoscopic approach has revolutioni...
STRESZCZENIE
E Niewiadomska, M Kowalska,
Choroby współistniejące w przypadku śródmią...
Wstęp: Śródmiąższowe choroby płuc to grupa chorób przewlekłych wpływająca na znaczne pogorszenie jakości życia. Postępowanie terapeutyczne w przypadku tych chorób wymaga także rozpoznania i leczenia chorób współistniejących, dlateg...
STRESZCZENIE
I Papiewska-Pająk, M Kowalska,
Expression and activity of SNAIL transcription fac...
Inhibition of E-cadherin gene expression by transcription factor SNAIL is known to be a crucial element of Epithelial to Mesenchymal Transition; EMT. Epigenetic regulation of E-cadherin expression is regulated by SNAIL binding to E-box sequences in t...
STRESZCZENIE