Zjawisko agresji wśród młodzieży w wieku szkolnym

Marian Jędrych 1, Barbara Jodłowska-Jędrych 2, Anna Michalska 3, Agnieszka J. Kowalska 3, Jarosław Sak 4
1 - Z Zakładu Matematyki i Biostatystyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 - Z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej
3 - Studenckie Koło Naukowe funkcjonujące przy Zakładzie Matematyki i Biostatystyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4 - Z Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2010; 16 (3): 416-426
ICID: 977118
Article type: Original article
 
 
 W pracy zbadano i omówiono zjawisko agresji wśród młodzieży w wieku szkolnym. Sygnalizując problem uwagę skupiono na przejawach zachowań agresywnych oraz ich negatywnym wpływie na jakość życia młodzieży. Wskazano również różnorodne możliwości podjęcia skutecznych działań prewencyjnych, których celem byłoby ograniczanie zjawisk agresji w środowisku szkolnym.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     przemoc wśród młodzieży szkolnej [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Michalska, N Szejko,
Nonspecific eating disorders - a subjective review...
Aim. The aim of this paper was to characterise nonspecific eating disorders (other than anorexia nervosa and bulimia nervosa). Method. The Medline database was searched for articles on nonspecific eating disorders. The following disorders were descri...
STRESZCZENIE
J Sak, D Sagan,
Impact of beliefs about pain control on perception...
Objectives. Adequacy of pain management in surgical patients is a major contributor to overall treatment outcomes and positive illness perceptions. However, it may be subjectively predetermined by a patient’s beliefs about pain contro...
STRESZCZENIE
M Kos, B Drop,
Injuries treated in hospital among urban and rural...
  Introduction and objective. Injuries are a serious medical and social problem, especially when accompanied by distant or deferred effects, often causing serious dysfunctions and permanent disability for life. The study aimed at presenting the ...
STRESZCZENIE