Poziom wiedzy mieszkanek wsi na temat czynników ryzyka zachorowania na nowotwór piersi oraz zasad profilaktyki

Magdalena Florek-Luszczki 1
1 - Z Zakładu Zdrowia Publicznego Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
MONZ
2010; 16 (3): 406-415
ICID: 977050
Article type: Original article
 
 
 W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkanek wsi województwa lubelskiego. Przedmiotem zainteresowania był poziom wiedzy na temat nowotworu piersi oraz jego profilaktyki.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     nowotwór piersi [0 powiązanych rekordów]
     źródła wiedzy [0 powiązanych rekordów]
     mieszkanki wsi [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE