Trudna interpretacja stężenia markerów sercowych u pacjentów dializowanych – opis przypadku

Andrzej J. Jaroszyński 1
1 - Z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2010; 16 (3): 366-371
ICID: 977035
Article type: Original article
 
 
 Wzrost stężenia troponin sercowych stanowi jeden z najbardziej wiarygodnych biochemicznych markerów ostrego niedokrwienia serca. Przewlekłe podwyższenie stężenia troponin wśród chorych dializowanych, bez równoczesnego istnienia ostrego niedokrwienia, jest zjawiskiem stwierdzanym powszechnie. Powoduje to trudności interpretacyjne uzyskiwanych wyników, prowadzące w niektórych przypadkach do mylnego rozpoznawania zawału mięśnia sercowego w tej szczególnej populacji chorych.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     troponiny [1 powiązanych rekordów]
     schyłkowa niewydolność nerek [9 powiązanych rekordów]
     diagnostyka [413 powiązanych rekordów] 

Related articles

E Marcinowska-Suchowierska, P Głuszko,
Leczenie farmakologiczne osteoporozy w Polsce – ...
Problemem klinicznym osteoporozy są złamania. Celem diagnostyki jest identyfikacja osób, które są nim zagrożone i wymagają leczenia. Celem leczenia farmakologicznego jest zapobieganie złamaniom kości: pierwszemu u osób, które nie doznał...
STRESZCZENIE
P Marchlewski,
Wczesne wykrywanie uszkodzeń w stentach naczyniow...
W niniejszej pracy skoncentrowano się na wytypowaniu i obserwacji miejsc uznanych za newralgiczne w stentach wykonanych z nitinolu, przed i po przeprowadzeniu prób niskocyklowego odkształcenia. Podjęto próby określenia charakteru uszkodzeń ste...
STRESZCZENIE
E Sobieska, E Ciok,
Zespół krótkiej twarzy – etiologia i diagnost...
...
STRESZCZENIE