Serologiczne badania członków rodzin w kierunku jersiniozy

Nimfa Maria Stojek 1
1 - Z Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zawodowych Instytut Medycyny Wsi w Lublinie im. W. Chodźki
MONZ
2010; 16 (3): 331-339
ICID: 977015
Article type: Original article
 
 
 W pracy przedstawiono wyniki serologicznych badań członków rodzin w kierunku jersiniozy. W surowicach członków rodzin stwierdzono współwystępowanie przeciwciał anty- Yersinia.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Yersinia enterocolitica [24 powiązanych rekordów]
     Yersinia pseudotuberculosis [7 powiązanych rekordów]
     badania serologiczne [1 powiązanych rekordów]
     rodziny [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE