Oczekiwania małżonków odnośnie porodu rodzinnego

Artur Wdowiak 1, Magdalena Lewicka 1, Grzegorz Bakalczuk 1, Magdalena Bąk 1, Szymon Bakalczuk 2, Henryk Wiktor 3
1 - Z Zakładu Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 - Z OVUM Rozrodczość i Andrologia Lublin
3 - Z Zakładu Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Z Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
MONZ
2010; 16 (3): 323-330
ICID: 977012
Article type: Original article
 
 
 Narodziny dziecka stanowią kulminacyjny moment procesu prokreacji. Oczekiwania kobiet i ich partnerów w stosunku do szpitali położniczych wynikają z większej świadomości par odnośnie nowoczesnych metod prowadzenia porodu.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     poród rodzinny [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Wdowiak, W Spychałowicz,
Galectins in hematological malignancies – role, ...
Galectins are a family of lectins characterized by an affinity for β – galactosides through the carbohydrate recognition domain (CRD). The extracellular and intracellular presence of Galectins has been described. Their activity and functions are m...
STRESZCZENIE
R Tomaszewski,  Wiktor,
Occipital Condyle Fractures in Adolescents...
Background. Occipital condyle fractures are rare injuries of the cranio-cervical junction seen more often in adults than in children. They are best diagnosed with CT of the cranio-cervical junction. Treatment depends on the morphology and stability o...
STRESZCZENIE
M Domagalska-Szopa, A Szopa,
Wyniki zastosowania gipsów hamujących u 5-letnie...
U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym z definicji występują zaburzenia ruchowe. Podstawowym celem programu usprawniania tych dzieci jest wspomaganie rozwoju jak najlepszej jakości wzorców postawy i lokomocji. Prezentowane studium dotyczy 5...
STRESZCZENIE