Badanie zakresów samodzielności funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku ich życia

Elżbieta Kamusińska 1
1 - Z Zakładu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
MONZ
2010; 16 (4): 607-613
ICID: 977006
Article type: Original article
 
 
 
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     osoba niepełnosprawna [16 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Borowiecki,
Samoocena osób z niepełnosprawnością w świet...
Niepełnosprawność stanowi poważny problem społeczny, ale też przedmiot zainteresowań wielu dyscyplin naukowych. Niniejszy artykuł wpisuje się w obszar badań tematycznych i dotyczy samooceny oraz postaw osób z niepełnosprawnością. Tre...
STRESZCZENIE
M SKURA,
Postawy nauczycieli szkoły specjalnej wobec osób...
Artykuł jest próbą pokazania nastawienia pedagogów specjalnych do ludzi z niepełnosprawnością. Poruszono w nim zagadnienia percepcji sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością oraz ich wizerunku i jego znaczenia w postrzeganiu ludzi, ...
STRESZCZENIE
M Olszak - Winiarska,
Ocena jakości życia osób niepełnosprawnych ruc...
Jakość życia niepełnosprawnych determinowana jest stopniem niepełnosprawności oraz warunkami społeczno-ekonomicznymi, jakie występują w danym kraju. Celem badań jest porównanie jakości życia niepełnosprawnych mieszkających w Niemczech,...
STRESZCZENIE