Aktywność fiyczna pielęgniarek z uwzględnieniem ich wieku

Józef Bergier 1, Barbara Bergier 1, Andrzej Soroka 1, Zofia Kubińska 1
1 - Z Instytutu Turystyki i Rekreacji Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej
MONZ
2010; 16 (4): 595-605
ICID: 977003
Article type: Original article
 
 
 W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych Międzynarodowym Kwestionariuszem Aktywności Fizycznej wśród 123 pielęgniarek, dotyczących ich aktywności fizycznej z uwzględnieniem wieku.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™