Problem spożywania alkoholu wśród młodzieży w Polsce

Andrzej Wojtyła 1, Iwona Bojar 2, Przemysław Biliński 3
1 - Z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
2 - Krajowe Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie; Z Lubuskiej Wyższej Szkoły Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
3 - Z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie
MONZ
2010; 16 (4): 570-580
ICID: 976964
Article type: Original article
 
 
 W artykule przedstawiona jest analiza spożywania alkoholu wśród młodzieży gimnazjalnej w Polsce oraz ocean czynników zwiększających ryzyko uzależnienia od alkoholu. Badanie przeprowadzono wśród 9360 uczniów 12-17 letnich i 6950 rodziców.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     alkohol [34 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kołpa, A Grochowska,
Pourazowe obrażenia czaszkowo-mózgowe u pacjent...
Wstęp. Alkohol etylowy uznawany jest za jeden z najważniejszych czynników ryzyka prowadzących do powstawania urazów czaszkowo-mózgowych. Wśród pacjentów przyjmowanych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) dużą grupę stanowią ...
STRESZCZENIE
M Chuchra, J Gorbaniuk,
 Rodzina w percepcji mężczyzn uzależnionyc...
W literaturze jest wiele teoretycznych badań dotyczących rodzin alkoholowych, niewiele natomiast jest badań empirycznych. Celem pracy jest ukazanie, jaki obraz rodziny posiadają mężczyźni uzależnieni od alkoholu, ich żony oraz dorosłe dziec...
STRESZCZENIE
G Puto, I Repka,
Wpływ zmiennych demograficzno-społecznych na pal...
Wprowadzenie. Prognozy demograficzne wskazujące wzrost populacji osób starszych skłaniają do poznania związku między zmiennymi demograficzno-społecznymi a występowaniem uzależnień od palenia tytoniu czy picia alkoholu, nie tylko ze w...
STRESZCZENIE