Ogon ludzki - opis przypadku

M. Budner 1, M. Boczar 1, E. Sawicka 1, W. Piwowar 1
1 - Z Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
MONZ
2010; 16 (4): 529-535
ICID: 976910
Article type: Original article
 
 
 
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ogon ludzki [0 powiązanych rekordów]
     wyrostek ogonowy [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

I Sawicka,
Sandhi – niesandhi. Fonetyczno-fonologiczne sygn...
...
STRESZCZENIE
A Piwowar,
 ZASOBY LEŚNE – BAZA SUROWCOWA I ZNACZENIE...
 Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania drzewnych i niedrzewnych zasobów leśnych w agrobiznesie. Na potrzeby pracy przeprowadzono dogłębne studia literatury przedmiotu z dziedziny nauk przyrodnic...
STRESZCZENIE
M Kuźmińska, M Walicka,
Average and minimum oxygen saturation in patients ...
Introduction. Nocturnal hypoxia is responsible for many obstructive sleep apnea syndrome (OSA) complications, therefore the saturation values-exponents of hypoxia are important for assessing the risk of complications. Aim. Aim of this work was to co...
STRESZCZENIE