Listerioza – mało znana, niebezpieczna choroba zakaźna

Elżbieta Galińska 1, Józef P. Knap 1, Maria Stroczyńska-Sikorska 1
1 - Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
MONZ
2010; 16 (4): 517-527
ICID: 976909
Article type: Review article
 
 
 W pracy przedstawiono zarys historyczny występowania listeriozy w Polsce i na świecie. Opisano czynniki determinujące chorobotwórczość Listeria monocytogenes, główne objawy oraz postacie kliniczne choroby u ludzi i zwierząt.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     listerioza [3 powiązanych rekordów]
     Listeria monocytogenes [67 powiązanych rekordów]
     wrota zakażenia [0 powiązanych rekordów]
     chorobotwórczość [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Kowal,
 Bakterie Listeria monocytogenes w żywności...
 Wzrost konsumpcji żywności gotowej do spożycia stwarza istotne zagrożenie dla zdrowia, co wynika z zanieczyszczenia bakteriami Listeria monocytogenes. Jest to konsekwencją powszechnego występowania tych mikroorganizmów w środowisku natu...
STRESZCZENIE
, ,
Characterization of Listeria monocytogenes...
 Introduction: Listeria monocytogenes is  an emerging foodborne pathogen and causative agent of listeriosis.  It is one of the cause of spontaneous abortions and meningitis. The objective of the study was to  deter...
STRESZCZENIE
K Szewczuk, A Misiewicz,
 Wzrost Listeria monocytogenes a warunki śro...
 Warunki środowiskowe istotnie wpływają na wzrost mikroorganizmów w produktach spożywczych. Temperatura, pH i obecność kwasów, aktywność wody, promieniowanie UV, dodatek chlorku sodu i substancji konserwujących oraz skład procentowy ...
STRESZCZENIE