Działalność edukacyjna pielęgniarek środowiskowych w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym

Agata Stefanowicz 1, Teresa B. Kulik 1, Dorota Żołnierczuk-Kieliszek 1, Jolanta Pacian 1, Hanna Skórzyńska 1
1 - Z Katedry Zdrowia Publicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2010; 16 (4): 496-506
ICID: 976606
Article type: Original article
 
 
 Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych na temat działań edukacyjnych prowadzonych wśród pacjentów POZ w ramach profilaktyki chorób cywilizacyjnych.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     pielęgniarki środowiskowe [0 powiązanych rekordów]
     edukacja [142 powiązanych rekordów] 

Related articles

E ZARZYCKA,
 Rola międzynarodowych kwalifikacji w proces...
Celem badania jest prezentacja międzynarodowych kwalifikacji najczęściej wybieranych przez specjalistów ds. rachunkowości zarządczej w Polsce oraz ustalenie ich roli dla rozwoju tej grupy zawodowej. Badanie ma także ustalić, jak kwalifikacje ...
STRESZCZENIE
A Bodajko-Grochowska, A Bednarek,
Astma u dzieci – aktualne rekomendacje i zalecen...
Wstęp. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej rozpoczęła się transformacja kształcenia w zawodach pielęgniarek i położnych mająca na celu dostosowanie polskich regulacji prawnych do dyrektyw obowiązujących we wspólnocie. Je...
STRESZCZENIE
A de Rosset, K Zielonka,
APLIKACJE MOBILNE W MUZEACH, MODA CZY POTRZEBA?...
Wraz z rozwojem technologii mobilnych rośnie popularność aplikacji – programów przeznaczonych specjalnie na te urządzenia. Tendencja ta nie omija również muzeów. W wielu przypadkach jest to niezbędne usprawnienie działalności danej insty...
STRESZCZENIE