Ocena satysfakcji pacjentów z usług świadczonych przez zakłady podstawowej opieki zdrowotnej małych miast oraz wsi Polski południowo-wschodniej

Marek Derkacz 1, Iwona Chmiel-Perzyńska 2, Agnieszka Kowal 2, Ewelina Grywalska 2, Magdalena Michałojć-Derkacz 3, Beata Pawłowska 4
1 - Z Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 - Z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 - Z Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4 - Z Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2010; 16 (4): 463-473
ICID: 976593
Article type: Original article
 
 
W artykule przedstawiono ocenę wybranych aspektów satysfakcji pacjentów z leczenia w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej wsi i małych miast Polski południowo-wschodniej.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     podstawowo opieka zdrowotna [0 powiązanych rekordów]
     usługi zdrowotne [5 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Perzyński, I Chmiel-Perzyńska,
Cieciorka, pan Zdzisław i guz mózgu, czyli histo...
Praca dotyczy przypadku pacjenta z diagnozą szkodliwego używania alkoholu oraz początkowo objawami zespołu Münchausena a następnie mitomanii. U 47 letniego pacjenta na około 3 lata przed postawieniem ostatecznej diagnozy psychiatrycznej miano ...
STRESZCZENIE
A Pawłowska, P Krawiec,
 Ulcerative colitis in a 6-year-old boy with ...
 Coeliac disease is a chronic immune-mediated inflammation of the small intestine elicited by the gluten ingestion in genetically susceptible people. In coeliac patients there is higher incidence of other autoimmune disorders like type 1 diab...
STRESZCZENIE
Z Pawłowska,
Elektroniczne i klasyczne metody wewnętrznego kom...
W komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstw coraz większą rolę odgrywają metody elektroniczne. W celu określenia, w jakim stopniu są one wykorzystywane i uznawane za przydatne w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy przeprowadzono ba...
STRESZCZENIE