Zapotrzebowanie na usługi świadczone osobom niepełnosprawnym zamieszkującym obszary wiejskie województwa lubelskiego

Marta Makara-Studzińska 1, Justyna Morylowska-Topolska 2, Ewa Rudnicka–Drożak 3
1 - Z Samodzielnej Pracowni Zdrowia Psychicznego Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Z Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 - Z Samodzielnej Pracowni Medycyny Katastrof Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2010; 16 (4): 454-462
ICID: 976394
Article type: Original article
 
 
Celem niniejszej pracy było zbadanie zapotrzebowania na usługi i innego rodzaju pomoc świadczonych osobom niepełnosprawnym zamieszkującym obszary wiejskie województwa lubelskiego Badani znacznie częściej wybierali pomoc interpersonalną od instytucjonalnej. Środki społecznego komunikowania są najpopularniejszym źródłem wiedzy o niepełnosprawności dla zdecydowanej większości ankietowanych.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wieś [12 powiązanych rekordów]
     pomoc [3 powiązanych rekordów]
     usługi medyczne [11 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Dziemidok, M Dąbrowski,
Relationship between diabetic neuropathy and occur...
Diabetes itself, by its nature, can aggravate the symptoms of depression. One of its main complications is peripheral diabetic neuropathy (PDN). Based on the literature the presence of the relationship between the PDN and depression is confirmed. The...
STRESZCZENIE
Z Śliwiński, M Maskiera,
Ocena skuteczności fizjoterapii u chorych z koksa...
Wstęp. Celem pracy była ocena skuteczności fizjoterapii u chorych z koksartrozą leczonych sanatoryjnie. Materiał i metodyka. W badaniu wzięło udział 49 pacjentów (29 kobiet i 20 mężczyzn) leczonych w Sanatorium „Słowacki” w Busku-Zdr...
STRESZCZENIE
G Bakalczuk, A Madej,
Stan wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu...
Wprowadzenie i cel pracy. Nietrzymanie moczu (NTM) stanowi poważny problem natury społecznej oraz medycznej dla ok. jednej trzeciej kobiet w populacji. NTM jest jedną z najczęściej występujących kobiecych chorób przewlekłych, mającyc...
STRESZCZENIE