Nawozy sztuczne, azotyny, a nowotwory złośliwe

Beata Kościańska 1, Elżbieta Rodecka-Gustaw 2
1 - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Wojewódzki Rejestr Nowotworów
2 - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia
MONZ
2011; 17 (1): 33-38
ICID: 973815
Article type: Review article
 
 
Azot jest jednym z najważniejszych pierwiastków w przyrodzie, będąc głównym składnikiem atmosfery oraz składnikiem budul- cowym DNA i białek wszystkich organizmów.
Zawartość związków azotowych w glebie decyduje o jej żyzności. Dlatego więc związki azotu są szeroko stosowane w postaci sztucznych nawozów w celu zwiększenia plonów. Nadmiar zastosowanych nawozów, nie zbilansowany z intensywnością produkcji roślinnej, może stać się źródłem zanieczyszczenia azotanami wód powierzchownych oraz żywności.
Związki azotu stosowane są również jako konserwanty żywności, zapobiegające rozwojowi bakterii jadu kiełbasianego (peklo- wanie). Podczas przetwarzania konserwowanych produktów azotany wchodzą w reakcję z zawartymi w mięsie aminami tworząc karcinogenne nitrozoaminy. Opisuje się związek nitrozoamin z rozwojem nowotworów przewodu pokarmowego (rak żołądka, rak jelita grubego, rak przełyku). Sygnalizowana jest również obecność w nawozach sztucznych soli metali ciężkich (ołów, arsen, kadm), które między innymi, mają wpływ na rozwój nowotworów przewodu pokarmowego i układu moczowego.
Przedstawiono pokrótce sytuację epidemiologiczną i czynniki etiologiczne nowotworów żołądka, jelita grubego i przełyku.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     azotany [10 powiązanych rekordów]
     azotyny [0 powiązanych rekordów]
     nitrozoaminy [0 powiązanych rekordów]
     nawozy sztuczne [0 powiązanych rekordów]
     rak żołądka [30 powiązanych rekordów]
     rak jelita grubego [71 powiązanych rekordów]
     konserwacja żywności [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Markowska, J Górka,
Ocena wiedzy wybranych grup społecznych na temat ...
Rak jelita grubego jest bardzo rozpowszechnionym nowotworem u obu płci, głównie u osób powyżej 60. roku życia. Cel pracy. Celem pracy była analiza poziomu wiedzy społeczeństwa na temat profilaktyki oraz leczenia chorób nowotworow...
STRESZCZENIE
A Dmowska-Pycka, K Adamiak,
Wiedza mieszkańców wsi na temat raka jelita grub...
Cel pracy. Analiza wiedzy, dorosłych mieszkańców wsi, na temat raka jelita grubego. Materiał i metodyka. W badaniu wzieło udział 100 pełnoletnich mieszkańców wsi. Badania były dobrowolne i anonimowe badania ankietowe. Kwestionariusz ankiet...
STRESZCZENIE
A Kurylcio, J Mielko,
Co nowego w chirurgii onkologicznej?...
W artykule przedstawiono aktualne zmiany we współczesnym wielodyscyplinarnym leczeniu raka żołądka i raka piersi, w których chirurg-onkolog odgrywa kluczową rolę. U chorych na raka żołądka zmiany polegają na koniecznym zastosowaniu oko...
STRESZCZENIE