Środki ochrony roślin a zdrowie rolników – biomarkery oraz możliwości ich wykorzystania do ocen ekspozycji na pestycydy

Lucyna Kapka-Skrzypczak 1, Małgorzata Cyranka 2, Marcin Kruszewski 3, Waldemar A. Turski 4
1 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Samodzielna Pracownia Biologii Molekularnej; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Zdrowia Publicznego
2 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Samodzielna Pracownia Biologii Molekularnej
3 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Samodzielna Pracownia Biologii Molekularnej; Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
4 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Zakład Toksykologii
MONZ
2011; 17 (1): 28-32
ICID: 973811
Article type: Review article
 
 
Pestycydy to substancje syntetyczne lub naturalne stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych. Wśród obecnie stosowanych insektycydów najbardziej niebezpieczne, ze względu na ryzyko ostrych zatruć, są związki fosforoorganiczne. Jednak także długotrwała ekspozycja na toksyczne działanie pestycydów w najbliższym otoczeniu lub środowisku pracy niesie ze sobą ryzyko zdrowotne. Stopień narażenia środowiskowego i zawodowego na działanie insektycydów fosfoorganicznych może być monitorowany za pomocą biologicznych wskaźników oceniających ekspozycję, ryzyko zdrowotne czy osobniczą wrażliwość na toksyczne działanie tych pestycydów. Praca przedstawia najczęściej stosowane biomarkery wczesnych skutków biologicznych ekspozycji na pestycydy fosfoorganiczne, ze szczególnym naciskiem na genotoksyczne skutki powodowane narażeniem na te związki. Podsumowuje również możliwości i ograniczenia, jakie posiadają biomarkery wykorzystywane do oceny i identyfikacji ekspozycji środowiskowej/zawodowej na działanie pestycydów.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     pestycydy fosfoorganiczne [0 powiązanych rekordów]
     biomarkery narażenia [0 powiązanych rekordów]
     biomarkery skutków [0 powiązanych rekordów]
     genotoksyczność [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

D Furman-Toczek, M Zagórska-Dziok,
A review of selected natural phytochemicals in pr...
Malignant skin neoplasms are one of the most common human malignancies. The incidence of nonmelanoma skin cancers and malignant melanoma is constantly increasing. The current therapies, especially for malignant melanoma, have relatively low success r...
STRESZCZENIE
R Turski, J Kopica,
Wpływ temperatury modułu na ilość wytworzonej ...
W artykule przeanalizowano wpływ wzrostu temperatury modułów fotowoltaicznych ponad wartość określoną w Standardowych Warunkach Testowania na ich sprawność procesu konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Przedstawiono...
STRESZCZENIE
 Müldner-Nieckowski, K Cyranka,
Psychotherapy for pregnant women with psychiatric ...
Pregnancy is a major life change for many women. The related biological changes, especially complications in its course and in the course of delivery, carry a risk of developing a variety of psychological problems and mental disorders. However, their...
STRESZCZENIE