Wstępne wyniki badań seroepidemiologicznych i klinicznych w kierunku gorączki Q u osób zawodowo narażonych

Elżbieta Monika Galińska 1, Józef Piotr Knap 1, Jolanta Chmielewska-Badora 2
1 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Zakład Higieny i Parazytologii Środowiska
2 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Zakłąd Biologicznych Szkodliwości Zawodowych
MONZ
2011; 17 (1): 1-6
ICID: 961612
Article type: Original article
 
 
Gorączka Q (febris Q, coxiellosis) jest występującą globalnie chorobą ludzi i wielu gatunków zwierząt. Wywołuje ją, namnażająca się wewnątrzkomórkowo, bakteria Coxiella burnetii (rząd Legionellales), wytwarzająca spory – wyjątkowo wytrzymałe na działanie czynników fi zyko-chemicznych. W Polsce, jako choroba ludzi, znana jest od 1956 roku, zaś najczęstszym źródłem zakażenia dla
ludzi są: zakażone bydło i owce oraz skażone środowisko bytowania tych zwierząt. Wycinkowo jedynie rozpoznana epidemiologicznie i sporadycznie diagnozowana u ludzi, występuje niewątpliwie na terenie całego kraju. Oficjalnie zgłaszane przypadki u ludzi, odzwierciedlają (według szacunku jednego z nas, jedynie około 1% przypadków klinicznych u ludzi w Polsce). Motywem przedstawionych poniżej badań, były 3 ogniska epizootyczno-epidemiczne, które pojawiły się latem i wczesną jesienią 2008 roku, na pograniczu województw lubelskiego i podkarpackiego, zrazu u krów mlecznych i wtórnie, u ludzi z grup narażenia zawodowego.
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań w kierunku gorączki Q u osób zawodowo narażonych. Przebadano serologicznie grupę 135 osób. W celu wykazania obecności przeciwciał IgG zastosowano metodę immunofl uorescencji pośredniej (IFA) w fazie I i II oraz metodę odczynu wiązania dopełniacza (OWD) w fazie II.
Przedstawione wyniki traktujemy jako wstępne, zaś badania kontynuujemy zespół z Laboratorium Diagnostyki Serologicznej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, której kierownikiem jest dr wet. Krzysztof Niemczuk, uczestnik wspólnego Grantu, oraz z oddziałami obserwacyjno-zakaźnymi w Biłgoraju i Dębicy i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego-Państwowym Zakładem Higieny.
Słowa kluczowe: gorączka Q, Coxiella burnetii, epidemiologia, diagnostyka, narażenie zawodowe
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     gorączka Q [1 powiązanych rekordów]
     Coxiella burnetii [17 powiązanych rekordów]
     epidemiologia [203 powiązanych rekordów]
     diagnostyka [413 powiązanych rekordów] 

Related articles

T Gondek, A Królicka,
The European studies on mortality in schizophrenia...
Introduction. Schizophrenia is a chronic and one of the most severe mental disorders. From many years studies regarding mortality among people suffering from schizophrenia are being conducted as a way of controlling indirectly the effectiveness of m...
STRESZCZENIE
E Osuch-Wójcikiewicz, A Bruzgielewicz,
The multicenter study result of diagnosis and tre...
Introduction The laryngeal cancer is the most frequently diagnose malignancy in head and neck region. The highest morbidity is within male patients in the age range between 50 and 70 years. The multicenter study, coordinated by Otolaryngology Depart...
STRESZCZENIE
O Armata, E Bołtacz-Rzepkowska,
Diagnostic value of Cone-Beam Computed Tomography ...
Introduction. Vertical root fractures are frequently a cause of extraction of root filled teeth. Clinical and radiological diagnosis of such cases is very difficult. Aim of the study. To evaluate the effectiveness of imaging vertical root fractures o...
STRESZCZENIE