Ergonomia opiekuna osoby niepełnosprawnej

Jacek Sołtys 1, Bartosz Kmita 1, Anna Famuła 1, Anna Brzęk 1
1 - Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Zakład Kinezjologii Katedry Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
MONZ
2017; 23 (1): 73-78
ICID: 1235629
Article type: Short communication
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Niniejsza praca jest przeglądem dostępnych informacji w zakresie wybranych problemów opieki nad pacjentem niepełnosprawnym. Głównym jej celem jest analiza problemu ergonomii osób zaangażowanych w opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz zwrócenie uwagi na konieczność ustalenia kompetencji nowego na polskim rynku zawodu opiekuna (asystenta) osoby niepełnosprawnej.
Opis stanu wiedzy. Niestosowanie podstawowych zasad ergonomii podczas opieki nad pacjentem niepełnosprawnym może powodować wiele problemów zdrowotnych u opiekunów. Problemy te zazwyczaj będą zlokalizowane w obrębie narządu ruchu. Ostre i przewlekłe dolegliwości bólowe narządu ruchu to jedne z podstawowych powodów zwolnień lekarskich. Z tego powodu edukacja w zakresie ergonomii ma istotny wpływ na aspekt ekonomiczny funkcjonowania ochrony zdrowia. Praca zwraca uwagę na najczęstsze problemy i błędy w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Zawiera również krótką analizę uwarunkowań anatomiczno-biomechanicznych tych błędów. Wskazano również na potrzebę używania odpowiedniego sprzętu, dzięki któremu ciało opiekuna nie jest poddawane przeciążeniom.
Podsumowanie. Główną wartością pracy jest przedstawienie ergonomicznych sposobów wykonywania czynności związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną. Zawarte w pracy zdjęcia dodatkowo przejrzyście obrazują sposób opieki. W końcowej części zawarto zwięzły spis zasad ergonomii, których przestrzeganie sprawia, że opiekun może wykonywać swoją pracę w sposób skuteczny i bezpieczny dla jego ciała i dla osoby, którą się opiekuje.
DOI: 10.5604/20834543.1235629
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zasady ergonomii [0 powiązanych rekordów]
     osoba niepełnosprawna [16 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Olszak - Winiarska,
Ocena jakości życia osób niepełnosprawnych ruc...
Jakość życia niepełnosprawnych determinowana jest stopniem niepełnosprawności oraz warunkami społeczno-ekonomicznymi, jakie występują w danym kraju. Celem badań jest porównanie jakości życia niepełnosprawnych mieszkających w Niemczech,...
STRESZCZENIE
M Zaorska,
Potrzeba doprecyzowania terminów istotnych dla pr...
Aktualna rzeczywistość cywilizacyjna stawia współczesne społeczeństwa i ludzi żyjących w pierwszej połowie XXI w. przed wieloma wyzwaniami dotyczącymi nie tylko odniesienia się do obecnego postępu naukowo-technicznego, lecz także odszuka...
STRESZCZENIE
M SKURA,
Postawy nauczycieli szkoły specjalnej wobec osób...
Artykuł jest próbą pokazania nastawienia pedagogów specjalnych do ludzi z niepełnosprawnością. Poruszono w nim zagadnienia percepcji sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością oraz ich wizerunku i jego znaczenia w postrzeganiu ludzi, ...
STRESZCZENIE