Zachowania żywieniowe grupy młodych mężczyzn trenujących biegi długodystansowe

Maria Gacek 1
1 - Zakład Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
MONZ
2017; 23 (1): 57-61
ICID: 1235626
Article type: Original article
 
 
Cel pracy. Ocena zachowań żywieniowych grupy biegaczy długodystansowych trenujących rekreacyjnie i wyczynowo.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 140 młodych mężczyzn, biegaczy długodystansowych, trenujących rekreacyjnie (N = 90) i wyczynowo (N = 50), z zastosowaniem autorskiej walidowanej ankiety dotyczącej realizacji jakościowych rekomendacji szwajcarskiej piramidy żywienia sportowców. W analizie wyników zastosowano test zależności chi-kwadrat z pakietu statystycznego PQStat ver. 1.6, za istotne przyjmując prawdopodobieństwo testowe na poziomie p < 0,05, a za wysoce istotne na poziomie p < 0,01 i p < 0,001.
Wyniki. Biegacze długodystansowi najczęściej deklarowali stosowanie urozmaiconej diety (90%) oraz ograniczanie spożywania słodkich lub słonych przekąsek (87,86%) i produktów typu fast food (83,57%). Często także preferowali spożywanie wody i innych napojów niesłodzonych (77,14%), uwzględniali produkty zbożowe w każdym posiłku (73,57%) oraz unikali spożywania napojów słodkich gazowanych (75,71%) i energetyzujących (70,71%). Ponadto codziennie spożywali przynajmniej 3 posiłki (67,14%) oraz 3–5 porcji warzyw i owoców (66,43%), a także ograniczali tłuszcze zwierzęce (62,86%), preferując tłuszcze roślinne (54,28%). Sportowcy rzadziej natomiast z zalecaną częstością spożywali pełnoziarniste produkty zbożowe (48,57%), warzywa (37,86%), w tym surowe (42,86%), produkty mleczne (45%) oraz ryby (44,28%). Wykazano także, iż biegacze wyczynowi istotnie częściej niż rekreacyjni spożywali wodę i inne napoje niesłodzone (90,00 vs 73,33%; p < 0,05) oraz przynajmniej 2 porcje warzyw dziennie (52,00 vs 30,00%; p < 0,05), a także ograniczali spożywanie tłuszczów zwierzęcych (74,00 vs 56,67%; p < 0,05), napojów słodkich gazowanych (92,00 vs 66,67%; p < 0,001) i energetyzujących (90,00 vs 60,00%; p < 0,001) oraz słodkich i słonych przekąsek (98,00 vs 82,22%; p < 0,01).
Wnioski. Wykazano ograniczoną skalę realizacji jakościowych rekomendacji piramidy szwajcarskiej dla sportowców, zróżnicowaną w zależności od poziomu sportowego, ze wskazaniem na korzystniejsze zachowania żywieniowe biegaczy długodystansowych trenujących wyczynowo niż rekreacyjnie.
DOI: 10.5604/20834543.1235626
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     sport rekreacyjny i wyczynowy [0 powiązanych rekordów]
     biegacze długodystansowi [0 powiązanych rekordów]
     zachowania żywieniowe [12 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Musiał, A Lipert,
NUTRITION BEHAVIORS OF ADULTS TRAINING UNPROFESSIO...
Background. Long distance running is one of endurance discipline of sport. Proper balanced diet can improve physical capacity, increase mass and strength of muscles and speed up recovery organism to homeostasis state after physical activity. P...
STRESZCZENIE
  Swora-Cynar, M  Dymkowska-Malesa,
EVALUATION OF THE NUTRITION AND SUPPLEMENTATION HA...
Background. Sport effects depend on many factors affecting each other. One of the aspects more and more affecting the obtained scores is a proper diet. In the paper the effects of the nutrition and supplementation on the health of the people w...
STRESZCZENIE
M Śmiechowska,
Wpływ palenia tytoniu na wybór sposobu żywienia...
Wprowadzenie. Palenie tytoniu należy do najpoważniejszych współczesnych zagrożeń zdrowia człowieka, określanych również jako zagrożenia cywilizacyjne. Wiele publikacji poświęcono rozwojowi chorób wywołanych paleniem tytoniu. Nat...
STRESZCZENIE