Wpływ diety i aktywności fizycznej na płodność kobiet

Lucyna Ostrowska 1, Urszula Karecka 1
1 - Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
MONZ
2017; 23 (1): 51-56
ICID: 1235625
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Niepłodność jest istotnym problemem zdrowia reprodukcyjnego oraz wpływa negatywnie na życie i funkcjonowanie kobiet. Zdrowie kobiety zależy w dużej mierze od sposobu żywienia i stylu życia. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie w świetle literatury przedmiotu wpływu masy ciała, składników odżywczych, witamin i składników mineralnych na płodność kobiet. Omówione zostało również oddziaływanie używek i rola aktywności fizycznej.
Skrócony opis stanu wiedzy. Zarówno niedobór, jak i nadmierna masa ciała mogą negatywnie wpływać na płodność kobiet. Istotne wydaje się zastąpienie białka zwierzęcego białkiem roślinnym w celu obniżenia ryzyka niepłodności. Ważną rolę odgrywa odpowiedni dobór kwasów tłuszczowych i rozwaga w spożyciu kwasów tłuszczowych trans. Spożycie produktów bogatych w błonnik pokarmowy oraz produktów o niskim indeksie glikemicznym może poprawiać płodność.
Szczególne znaczenie w diecie mają witaminy i składniki mineralne, zwłaszcza antyoksydanty: witamina C, E, β-karoten, selen i cynk. Kofeina i alkohol mogą obniżać płodność kobiet. Aktywność fizyczna powinna być nieodłącznym elementem stylu życia kobiet, a intensywność ćwiczeń musi być dostosowana do ich aktualnego stanu zdrowia.
Podsumowanie. Utrzymanie prawidłowej masy ciała, zachowanie właściwego sposobu żywienia, w tym podaży odpowiednich składników odżywczych, witamin i składników mineralnych, mogą sprzyjać utrzymaniu oraz poprawie płodności kobiet. Ważne jest również zmniejszenie spożycia kofeiny i alkoholu oraz zadbanie o włączenie umiarkowanej aktywności fizycznej w celu poprawy zdrowia reprodukcyjnego kobiet.
DOI: 10.5604/20834543.1235625
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Diet [2025 powiązanych rekordów]
     dieta [59 powiązanych rekordów] 

Related articles

T MEWADA,
Index of Relative Importance of the Dietary Propor...
Characterisations of the Sloth bear (Melursus ursinus) diet during three distinguished seasons (monsoon, winter and summer) in the semi-arid region of western India was under study. Diet was estimated using scat analysis, based on the calculation of ...
STRESZCZENIE
M Gacek,
DIETARY BEHAVIORS IN A GROUP OF FEMALE TOP-CLASS F...
Background. Elite football referees are a professional group characterized by high levels of physical activity and increased nutritional demands. The aim of the study was to analyze the dietary behaviors of Polish femate top-class football ref...
STRESZCZENIE
L Kourkouta, A Monios,
Nutrition and peritoneal dialysis patients – a r...
Introduction: The Peritoneal Dialysis (PD) is a preferable treatment option of the renal replacement in patients with chronic renal failure (CRF) end stage. Purpose: The purpose of this study was to review of articles published related to the c...
STRESZCZENIE