Zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ze środowiska wiejskiego

Katarzyna Sygit 1, Kinga Bernat 2, Małgorzta Goździewska 2
1 - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Katedra Promocji Zdrowia,
2 - Instytut Medycyny Wsi, Lublin
MONZ
2017; 23 (1): 34-38
ICID: 1235622
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Aktywność fizyczna i spędzanie czasu wolnego w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest jednym z podstawowych elementów zdrowego stylu życia.
Cel pracy. Celem niniejszych badań była ocena występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego oraz ich zwyczajów żywieniowych i aktywności fizycznej.
Materiał i metody badawcze. Badania zostały przeprowadzone w populacji dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego. Objęto nimi grupę 2165 osób. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety oraz przeprowadzone badania antropometryczne (pomiar wysokości i masy ciała).
Wyniki. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono nadwagę lub otyłość u młodzieży wiejskiej. Młodzież nie stosowała się do zasad racjonalnego odżywiania: 13,3% badanych spożywało 1–2 posiłki dziennie, niespełna 50% nie przywiązywało wagi do spożywania pierwszego i drugiego posiłku, znaczna część preferowała codziennie spożywanie słodyczy. Poziom aktywność młodzieży był bardzo niski, sporadycznie uczestniczyło w lekcji wychowania fizycznego 24,4% badanych, a ponad 75% preferowało wypoczynek bierny.
Wnioski. Istotnym zagrożeniem zdrowia młodzieży ze środowiska wiejskiego w wieku szkolnym jest nieprawidłowe odżywianie oraz niska aktywność fizyczna. Niezbędna jest edukacja w zakresie podniesienia świadomości zdrowotnej młodzieży.
DOI: 10.5604/20834543.1235622
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     nadwaga i otyłość [0 powiązanych rekordów]
     atykwność fizyczna [0 powiązanych rekordów]
     zdrowie [95 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Słomska, A Kamińska,
Higiena jamy ustnej dzieci leczonych ortodontyczni...
Wprowadzenie. Leczenie ortodontyczne jest dla ludzi receptą na piękny uśmiech i akceptację samego siebie, a także poprawę swojej pozycji w społeczeństwie. Wielu ludzi nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że uzyskanie takiego efektu n...
STRESZCZENIE
M Łazorczyk, J Domaradzki,
Zdrowotność stylu życia uczniów szkoły zawodo...
...
STRESZCZENIE
D Szymczyk, M Grela,
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji ...
Wprowadzenie. Współcześnie ponad 60% polskich internautów korzysta z Internetu w celu poszukiwania treści dotyczących zdrowia i choroby. Najliczniejszą grupę z tej społeczności stanowią studenci. Coraz częściej wykorzystują oni u...
STRESZCZENIE