Wpływ sztuk walki na zdrowie

Katarzyna Smoleń 1, Kinga Bernat 1
1 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ
2017; 23 (1): 13-15
ICID: 1235620
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Aktywność ruchowa kształtuje sprawność i wytrzymałość, co korzystnie wpływa na wydajność pracy umysłowej i fizycznej oraz na codzienne funkcjonowanie organizmu.
Opis stanu wiedzy. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań ujawniły, że jednym z kluczowych czynników wpływających na decyzję o uprawianiu sztuki czy sportu walki był aspekt związany z poprawą zdrowia i uzyskaniem wysokiej sprawności fizycznej.
Z badań Weinberga, Stabourna i Jacksona wynika, że karatecy to osoby charakteryzujące się niskim napięciem nerwowym, pewnością siebie, małym lękiem, spokojem i poczuciem bezpieczeństwa. Zdaniem Miłkowskiego samoobrona zwiększa poczucie pewności siebie, pomaga kontrolować emocje, opanowywać gniew, strach.
Podsumowanie. Sztuki walki wyrabiają w ćwiczących spokój, pewność siebie i odporność psychiczną. Uczą pokonywać strach, kształcą odwagę i waleczność. Co więcej, mogą także prowadzić do eliminacji innych negatywnych emocji – „długotrwały, intensywny trening rozładowuje napięcie fizyczne i psychiczne, osłabia agresję”. Praktyka sztuk walki rozwija uważność i gotowość do natychmiastowego działania – stan czujności, utrzymywanie uwagi oraz świadomość otoczenia. Dzięki treningowi budoka staje się silniejszy, a „świadomość własnej siły fizycznej i moralnej czyni człowieka lepszym w życiu rodzinnym i społecznym”.
DOI: 10.5604/20834543.1235620
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     karate [63 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Sahebozamani , R Beyranvand,
 A review of injury assessment in Iranian mar...
 The purpose of the present study was to evaluate the scientific framework of studies related to martial arts injuries and to provide a comprehensive review of the previous studies. Materials and Methods: The search for articles was performed ...
STRESZCZENIE
D Boguszewski, K Jakubowska,
The assessment of movement patterns of children pr...
Introduction. Functional limitations can be a cause and a consequence of injuries. The purpose of this work was to diagnose functional limitations of children engaged in Oyama Karate aged 10-12. Materials and methods. 62 children (17 ...
STRESZCZENIE
W Cynarski, L Sieber,
40 Years of Zendo Karate Tao-Te-Tao and Idokan Kar...
Background. The Humanistic Theory of Martial Arts and the history of physical culture together constitute the theoretical framework for this research. Aims and Objectives. The objective is an explanation of the educational and other values of the Zen...
STRESZCZENIE