Korelacja pomiędzy rozwojem choroby alergicznej skóry a choroby autoimmunologicznej tarczycy – opis przypadku

Małgorzata Czarny-Działak 1, Iwona Stanisławska 2, Jarosław Chmielewski 3, Magdalena Florek-Łuszczki 4
1 - Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
2 - Katedra Dietetyki, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
3 - Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
4 - Centrum Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ
2016; 22 (4): 311-314
ICID: 1227616
Article type: Case report
 
 
Wstęp. Alergia to nadwrażliwość na podłożu immunologicznym. Alergiczny wyprysk kontaktowy (AWK) powstaje na podłożu reakcji nadwrażliwości typu komórkowego. W alergicznym wyprysku alergeny mają charakter haptenów, czyli niepełnych alergenów, które dopiero po penetracji do skóry i połączeniu się z nośnikiem białkowym stają się pełnowartościowe. Dlatego do rozwoju AWK niezbędny jest bezpośredni kontakt skóry z haptenem. Najczęstszymi alergenami – haptenami w tej dermatozie są metale (nikiel, chrom, kobalt), składniki gumy i substancje zapachowe, a także barwniki.
Cel pracy. Celem pracy było ukazanie powiązań pomiędzy schorzeniami z grupy chorób alergicznych i autoimmunologicznych na podstawie analizy przypadku współistnienia u jednego chorego alergicznego wyprysku kontaktowego oraz choroby autoimmunologicznej tarczycy.
Materiał i metody. Materiałem do przeprowadzonej analizy były badania diagnostyczne oraz przegląd doniesień naukowych w odniesieniu do przypadku 40- letniej pacjentki, u której wystąpił alergiczny wyprysk kontaktowy skóry, zaś w dalszej diagnostyce stwierdzono autoimmunologiczną chorobę tarczycy. W ramach badań diagnostycznych wykonano u pacjentki testy płatkowe z Europejską Serią Podstawową. Wyniki przeprowadzonych badań i konsultacji, których celem było ustalenie czynników determinujących wyprysk kontaktowy skóry wykazały alergiczny wyprysk kontaktowy w przebiegu alergii na Parafenylenodwuamina, Quaternium 15, Kalafonia, Budezonid oraz zdiagnozowano dodatkowo u pacjentki autoimmunologiczną chorobę tarczycy.
Wnioski. Powyższy przypadek wykazuje, iż nie można wykluczyć wystąpienia korelacji pomiędzy tymi jednostkami chorobowymi. W oparciu o literaturę przedmiotu można założyć, że wyprysk kontaktowy skóry zwiększa predyspozycje do wystąpienia autoimmunologicznej choroby tarczycy. Zachodzi zatem celowość podjęcia dalszych badań w tym zakresie.

DOI: 10.5604/20834543.1227616
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Hypothyroidism [176 powiązanych rekordów]
     autoimmune disease [34 powiązanych rekordów]
     Allergic contact dermatitis [31 powiązanych rekordów]
     allergic eczema [0 powiązanych rekordów]
     Allergy [273 powiązanych rekordów]
     alergiczny wyprysk kontaktowy [1 powiązanych rekordów]
     alergia [44 powiązanych rekordów] 

Related articles

G Bromiński, B Bromińska,
Anti-thyroidal peroxidase antibodies are associate...
  Objective. The study was designed to evaluate the relationship between thyroid antibodies and gland dysfunction, with the aim of finding a clinically useful threshold value of thyreoperoxidase antibodies, which could prove to be predictive for...
STRESZCZENIE
P Comberiati, L Colavita,
 Utility of Specific IgE to Ara h 2 in Italia...
 Emerging data suggest that measurement of serum IgE to peanut components can be clinically helpful and more accurate than IgE to whole peanut to predict peanut allergy. Not all studies have used prospective samples, multiple component...
STRESZCZENIE
A Skiba, J Połomska,
Praktyczne aspekty opieki nad dzieckiem chorym na ...
Wprowadzenie. Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest chorobą w znacznym stopniu wpływającą na jakość życia chorego dziecka oraz jego rodziny. Zaostrzenia mogą wymagać hospitalizacji. Cel pracy. W niniejszej pracy pokrótce zapoznajemy czyteln...
STRESZCZENIE