Przypadek kliniczny mastocytozy współistniejącej z atopowym zapaleniem skóry

Małgorzata Czarny-Działak 1, Jarosław Chmielewski 2, Iwona Stanisławska 3, Magdalena Florek-Łuszczki 4
1 - Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
2 - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
3 - Katedra Dietetyki, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
4 - Centrum Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ
2016; 22 (4): 307-310
ICID: 1227615
Article type: Case report
 
 
Wprowadzenie. Nazwą mastocytozy określamy grupę chorób, które charakteryzują się patologicznym rozrostem mastocytów tzw. komórek tucznych oraz ich spichrzaniem w miejscach, w których zwykle się lokalizują, tzn. w skórze, błonach śluzowych, szpiku, niektórych narządach wewnętrznych. Są to choroby rzadkie, zachorowalność na mastocytozę wynosi poniżej 0,01%. Przyczyny mastocytozy nie są jeszcze dokładnie znane, zaś jej przebieg jest zróżnicowany i uzależniony od wieku chorego, typu choroby, zajętych narządów, reakcji na leczenie oraz obecności współistniejących schorzeń. Natomiast atopowe zapalenie skóry to jedna z najczęstszych chorób alergicznych skóry. Występuje z częstością ok. 10–20% u dzieci oraz 1–3% u osób dorosłych. Najczęściej pierwsze objawy choroby pojawiają się w 1. roku życia. W powstawaniu choroby bierze udział szereg mechanizmów immunologicznych. Z atopowym zapaleniem skóry mogą współistnieć inne schorzenia, zwłaszcza alergiczne; jest to związane z tzw. marszem alergicznym.
Cel pracy. Celem pracy jest opis przypadku 1,5 rocznego chłopca, u którego stwierdzono skórną postać mastocytozy współistniejącą z atopowym zapaleniem skóry, które utrudniało rozpoznanie mastocytozy.
Materiał i metody. Badania oceny swoistych IgE za pośrednictwem panelu pediatrycznego mieszanego, badania kontrolne, tj. badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, okresowe morfologie z rozmazem oraz analiza literatury w odniesieniu do opisywanego przypadku.
Wnioski. Dopiero wykonanie badania histopatologicznego umożliwiło postawienie trafnej diagnozy.
DOI: 10.5604/20834543.1227615
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Mast Cells [55 powiązanych rekordów]
     atopic dermatitis [131 powiązanych rekordów]
     Mastocytosis [9 powiązanych rekordów]
     komórki tuczne [8 powiązanych rekordów]
     mastocytoza [6 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Białek, J Rutkowska,
The importance of γ-linolenic acid in the prevent...
The etiology of diet-related disorders is closely associated with dietary factors. A special role is attributed to intake of fat and fatty acid profile, both quantitative and qualitative. For prevention and treatment of the abovementioned diseases a ...
STRESZCZENIE
J Agier, E Brzezińska-Błaszczyk,
Cathelicidins and defensins regulate mast cell ant...
Cathelicidins and defensins are the multifunctional host defense molecules essential for immune response to infection. In recent years they have been shown to be natural, broad-spectrum antimicrobials against both Gram-positive and Gram-negative bact...
STRESZCZENIE
, ,
 بررسی تراکم ماست‌سل‌ها...
 چکیدهزمینه و هدف: تومورهای بزاقی بخش مهمی از پاتولوژی دهان هستند. نقش ماست‌سل‌ها در ایجاد تومورها گزارش شده است؛ اما در مورد نقش آنها ...
STRESZCZENIE