Znajomość przeciwwskazań do stosowania antykoncepcji hormonalnej wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Artur Wdowiak 1, Grzegorz Bakalczuk 2, Magdalena Sulima 2, Magdalena Lewicka 2, Michał Filip 3, Anita Wdowiak 3, Katarzyna Ćwikła 4
1 - Pracownia Technik Diagnostycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Technik Diagnostycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4 - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2016; 22 (4): 287-291
ICID: 1227611
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Antykoncepcja hormonalna wywiera pośrednio lub bezpośrednio wpływ na cały organizm kobiety, m.in. na: układ krążenia, układ pokarmowy, gospodarkę węglowodanową czy też gospodarkę lipidową. Lista przeciwwskazań do stosowania antykoncepcji hormonalnej dwuskładnikowej jest długa, najważniejsze z nich to: ciąża, karmienie piersią, krwawienia z dróg rodnych o nieznanej etiologii, nowotwory, choroby układu krążenia, migreny, choroby wątroby, palenie tytoniu, choroby autoimmunologiczne, zaburzenia gospodarki lipidowej oraz cukrzyca. Celem naszej pracy była ocena znajomości przeciwwskazań do stosowania antykoncepcji hormonalnej wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Materiał i metoda. Grupa badawcza składała się ze 140 studentów Uniwersytetu Medycznego, w wieku od 19 do 31 lat, studiujących na kierunkach: lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne. Przeprowadzono sondaż diagnostyczny za pomocą autorskiej ankiety internetowej, Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, przy użyciu oprogramowania komputerowego STATISTICA 12.0 (StatSoft, Polska).
Wyniki i wnioski. Kierunek studiów wpływa na znajomość przeciwwskazań do stosowania antykoncepcji hormonalnej, takich jak: ciężkie choroby wątroby, wiek powyżej 40 lat i karmienie piersią. Kobiety mają większą świadomość niż mężczyźni, że choroba zakrzepowo-zatorowa jest przeciwwskazaniem do stosowania antykoncepcji hormonalnej.

DOI: 10.5604/20834543.1227611
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     edukacja seksualna [5 powiązanych rekordów]
     antykoncepcja hormonalna [6 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Buchnat, K Waszyńska,
Edukacja seksualna dzieci i młodzieży z lekką n...
Zarówno młodzi ludzie, jak i osoby dorosłe, jak wynika z badań, widzą potrzebę szkolnej edukacji seksualnej. Rodzice często czują się w niewystarczający sposób przygotowani do prowadzenia rozmów na temat seksualności ze swoimi dziećmi. ...
STRESZCZENIE
M Babik,
Edukacja seksualna małych dzieci w koncepcji Izab...
Celem artykułu jest omówienie koncepcji wychowania seksualnego małych dzieci zaproponowanej przez Izabelę Moszczeńską w książce zatytułowanej „Jak rozmawiać z dziećmi o kwestyach drażliwych”. Pozycja ta ukazała się w 1904 roku i by...
STRESZCZENIE
A Kremska, E Kraśnianin,
Wiedza młodzieży powiatu lubaczowskiego na temat...
Cel pracy. Celem pracy była ocena wiedzy młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat okresu dojrzewania, a także przedstawienie zagadnień związanych z rozwojem seksualności w tym czasie. Materiał i metoda. Badania przepr...
STRESZCZENIE