Wpływ edukacji przedporodowej na przebieg ciąży, porodu i wczesne macierzyństwo

Ewa Puszczałowska-Lizis 1, Katarzyna Mokrzycka  2, Sławomir Jandziś 1
1 - Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii
2 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KEMED Sp. z o.o. Szkoła Rodzenia w Jaśle
MONZ
2016; 22 (4): 264-269
ICID: 1227607
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Zajęcia w szkole rodzenia mają na celu przygotowanie ciężarnej do porodu i rodzicielstwa. Jednym z założeń psychoprofilaktyki porodowej jest nabycie umiejętności wspomagania naturalnych mechanizmów rodzenia ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia ze strony bliskiej osoby. Cel pracy stanowiła próba wykazania, czy edukacja przedporodowa w szkole rodzenia ma wpływ na przebieg ciąży, porodu i wczesne macierzyństwo.
Materiał i metody. Sondażem diagnostycznym objęto 60 pierworódek w wieku 20–30 lat, w tym 30 kobiet uczestniczących w zajęciach szkoły rodzenia przy NZOZ KEMED Sp. z o.o. w Jaśle (grupa badana) i 30 kobiet niebiorących udziału w zajęciach szkoły rodzenia (grupa kontrolna). W analizie zastosowano nieparametryczny test niezależności chi-kwadrat (χ 2 ).
Wyniki. Stwierdzono statystycznie istotną zależność pomiędzy uczestnictwem w zajęciach szkoły rodzenia a umiejętnością wykorzystania w praktyce metod łagodzących dolegliwości bólowe (p=0,003) oraz umiejętnością zsynchronizowania oddechu z rytmem skurczów macicy w czasie porodu (p=0,001). Aż 97% uczestniczek szkoły rodzenia podjęło decyzję o porodzie rodzinnym. Wszystkie pierworódki uznały kurs przedporodowy za przydatny w przygotowaniu ojców do aktywnego uczestnictwa w porodzie i sprawowania opieki nad noworodkiem.
Wnioski. Uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia wpłynęło na poprawę jakości życia ciężarnej. Przyczyniło się do sprawnego przebiegu porodu, wzmocniło więź pomiędzy małżonkami oraz ułatwiło opiekę nad noworodkiem. Wskazuje to na potrzebę popularyzowania szkół rodzenia w celu podnoszenia świadomości przyszłych rodziców.
DOI: 10.5604/20834543.1227607
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     połóg. [0 powiązanych rekordów]
     poród rodzinny [3 powiązanych rekordów]
     pierworódki [0 powiązanych rekordów]
     szkoła rodzenia [4 powiązanych rekordów] 

Related articles

S Jandziś, S Zaborniak,
Dr. Józef Aleksiewicz Activity in Support of the ...
Based on source materials in the possession of Józef Aleksiewicz family (typescripts, manuscripts, photographs, other documents) and articles published in professional medical journals and newspapers, the authors present the contribution of Dr. J. A...
STRESZCZENIE
A Lipińska, M Lipińska-Stańczak,
Możliwości zastosowania dynamicznego plastrowani...
Wstęp. W Polsce i na świecie rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Powikłania, występujące po zastosowanej terapii, obniżają jakość życia pacjentek. Jednym z wielu niekorzystnych skutków leczen...
STRESZCZENIE
S Jandziś, S Zaborniak,
Activity of Dr Józef Aleksiewicz, PhD, Towards th...
The article describes the work of Dr Aleksiewicz towards the development of orthopedics and rehabilitation in Lviv in the years 1912-1930 based on source materials belonging to his family and articles published in medical journals and daily press. I...
STRESZCZENIE