Umiejscowienie poczucia kontroli a zachowania żywieniowe grupy podkarpackiej młodzieży gimnazjalnej

Maria Gacek 1
1 - Zakład Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
MONZ
2016; 22 (3): 235-239
ICID: 1220529
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Jednym z uwarunkowań zachowań żywieniowych są czynniki osobowościowe, w tym umiejscowienie poczucia kontroli.
Cel pracy. Celem badań była ocena częstości konsumpcji wybranych produktów spożywczych w zależności od umiejscowienia poczucia kontroli (LOC) w grupie młodzieży gimnazjalnej.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 300-osobowej grupie podkarpackiej młodzieży gimnazjalnej (150 chłopców i 150 dziewcząt). Do oceny sposobu żywienia zastosowano autorski kwestionariusz częstości spożywania produktów, a do pomiaru umiejscowienia poczucia kontroli (LOC) wykorzystano kwestionariusz Delta Drwala. Analizę wyników przeprowadzono z zastosowaniem testu U Manna-Whitneya, za istotne przyjmując prawdopodobieństwo testowe na poziomie p<0,05.
Wyniki. Analiza statystyczna wykazała, że dziewczęta istotnie częściej spożywały mleko i mleczne produkty fermentowane, a chłopcy pieczywo razowe, mięso wieprzowe i napoje energetyzujące (p<0,05). Chłopcy ponadto spożywali większą liczbę posiłków w ciągu dnia niż dziewczęta (p<0,001). Wykazano także, iż młodzież o bardziej nasilonym wewnętrznym umiejscowieniu kontroli istotnie częściej spożywała: owoce, pieczywo razowe i jasne, musli, jaja, mięso wieprzowe i drobiowe, ryby i orzechy, a młodzież o wyższej zewnętrznej kontroli istotnie częściej spożywała: napoje słodzone gazowane i energetyzujące oraz produkty typu fast food (p<0,05). Wewnętrzna lokalizacja kontroli była także związana z większą liczbą spożywanych w ciągu dnia posiłków (p<0,05).
Wnioski. Niektóre zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej były zróżnicowane w zależności od płci i umiejscowienia poczucia kontroli, ze wskazaniem na większą skalę racjonalnych wyborów u dziewcząt oraz osób o bardziej nasilonym wewnętrznym umiejscowieniu kontroli.
DOI: 10.5604/20834543.1220529
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     umiejscowienie poczucia kontroli [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

J GACEK, G LEŚNIK,
Badania wpływu wybranych parametrów konstrukcyjn...
W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych wpływu wybranych parametrów „automatyki” broni, działającej na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych, z krótkim ruchem tłoka gazowego, na jej charakterystyki balistyczne i kinematyczne...
STRESZCZENIE
M Gacek,  Frączek,
SELF-EFFICACY AS A PREDICTOR OF DIETARY CHOICES IN...
Background. The aim of this study was to analyze a relationship between the level of self-efficacy and the frequency of various food product consumption in the group of young women practicing fitness on a recreational basis. Material and m...
STRESZCZENIE
M Gacek,
DIETARY BEHAVIORS OF WINTER SPORT ATHLETES...
Background. Winter sport athletes are exposed to difficult environmental conditions, which additionally increases their nutritional needs. To analyze the diet of elite winter sport athletes depending on their sex and the type of practiced disc...
STRESZCZENIE