Rola hormonu wzrostu, insulinopodobnego czynnika wzrostu typu 1 oraz greliny w rozwoju somatycznym płodu

Zuzanna Chęcińska-Maciejewska 1, Emilia Korek 1, Anna Pawłowska 2, Jacek Piątek 1, Hanna Krauss 1
1 - Katedra i Zakład Fizjologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2 - Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
MONZ
2016; 22 (3): 216-220
ICID: 1220525
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Rozwój somatyczny organizmu to kompleksowy i dynamiczny proces warunkowany wieloma czynnikami płodowymi, matczynymi, łożyskowymi i środowiskowymi. Kluczowe znaczenie dla zapewnienia prawidłowego wzrostu i różnicowania się komórek, tkanek i narządów mają zarówno sygnały żywieniowe, jak i endokrynne. Zakłócenia w tym zakresie mogą wpływać niekorzystnie nie tylko na wzrost płodu, ale również na zdrowie dzieci w przyszłości. W pracy przedstawiono znaczenie regulatorów endokrynologicznych, w tym hormonu wzrostu, insulinopodobnego czynnika wzrostu typu 1 oraz greliny, w rozwoju płodu.
Skrócony opis stanu wiedzy. Centralnym ogniwem układu kontrolującego mechanizm regulacji wzrastania jest przysadka mózgowa wydzielająca hormon wzrostu. W układzie podwzgórze-przysadka mózgowa-tkanki obwodowe produkowane są również inne czynniki wzrostu, m.in. insulinopodobne czynniki wzrostu typu 1 i 2, zwane somatomedynami, które razem z białkami je wiążącymi aktywizują procesy metaboliczne i stymulują wzrastanie płodu. Ponadto, jak wynika z ostatnio prowadzonych badań, kluczową rolę w regulacji wzrastania w okresie płodowym i noworodkowym może odgrywać również grelina.
Podsumowanie. Przysadkowy hormon wzrostu nie wpływa znacząco na procesy wzrastania płodu. Jednym z ważniejszych czynników zaangażowanych w regulację wzrostu we wczesnym stadium rozwoju zarodkowego płodu jest insulinopodobny czynnik wzrostu typu 1. Istotną rolę w rozwoju płodu spełnia również grelina, która może uczestniczyć w kompensacji wewnątrzmacicznego niedożywienia i promowaniu rozwoju postnatalnego.
DOI: 10.5604/20834543.1220525
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     rozwój płodu [1 powiązanych rekordów]
     insulinopodobny czynnik wzrostu typu 1 [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Bałdys, K Piątek,
 Memory politicized. Polish media and politic...
Over the last few years we have been observing an increasing interest in the topic of collective memory, in the way it is created, the way it functions but also in the ways it changes and how it is processed and analyzed. In the information societi...
STRESZCZENIE
P Sosnowski, K Mikrut,
Hypothermia – mechanism of action and pathophysi...
This review focuses on the physiological responses and pathophysiological changes induced by hypothermia. Normal body function depends on its ability to maintain thermal homeostasis. The human body can be divided arbitrarily into two thermal compartm...
STRESZCZENIE
M Pawłowska, D Kalka,
Cognitive-motivational model of obesity. Motivatio...
Obesity is a constantly escalating problem in all age groups. In the face of ubiquitous images of food, colourful advertisements of high-calorie meals and beverages, it is necessary to examine the role of the memory and attention mechanism in the pr...
STRESZCZENIE