Korzyści dla wybranych interesariuszy związane z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia w podmiotach leczniczych

Marcin Węgrzyniak 1, Małgorzata Goździewska 2, Karol Zygo 3, Leszek Markuszewski 4
1 - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa
2 - Centrum Promocji Zdrowia i Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi, Lublin
3 - Kancelaria Adwokacka Adw. Agnieszka Cioch, Lublin
4 - Społeczna Akademia Nauk, Łódź
MONZ
2016; 22 (3): 204-209
ICID: 1220523
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. W Ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia ustawodawca określił, że podmioty prowadzące działalność leczniczą od 1 stycznia 2018 roku są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w postaci elektronicznej.
Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest ocena korzyści, jakie niesie informatyzacja w podmiotach leczniczych zarówno w ujęciu jakościowym, jak i ilościowym w przeliczeniu na środki finansowe.
Materiał i metody.
W okresie od stycznia do marca 2016 roku przeprowadzono analizę wybranych podmiotów leczniczych nadzorowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Ministra Zdrowia.
Wyniki i wnioski. Zdiagnozowano łącznie 18 korzyści jakościowych oraz 4 korzyści ilościowe. Łączna kwota korzyści społecznych ujęta w wartościach pieniężnych, skorygowana zgodnie z założeniami ogólnymi analizy ekonomicznej, wynosi ponad 1 mld zł w okresie 10 lat. Tak istotne korzyści społeczne są najlepszym dowodem na to, że informatyzacja podmiotów leczniczych jest procesem wysoce opłacalnym i poprawiającym jakość służby zdrowia.
DOI: 10.5604/20834543.1220523
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     informatyzacja ochrony zdrowia [0 powiązanych rekordów]
     cyfrowa medycyna [0 powiązanych rekordów]
     elektroniczna dokumentacja medyczna [3 powiązanych rekordów]
     e-zdrowie [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Kokoszka, J Markuszewski,
Knee Function and Subjective Stability Following T...
Background. Total knee arthroplasty in joints with valgus or varus deformity is technically demanding. Careful soft tissue balance as well as restitution of anatomical knee axis has a profound effect on postoperative function of the joint, how...
STRESZCZENIE
B Pawłowska, M Zygo,
Prevalence of Internet addiction and risk of dev...
Objective. The objective of the study was to determine the prevalence of Internet addiction and the risk of developing this addiction in Polish adolescents attending junior high schools and high school in Lublin Province, to indicate the diffe...
STRESZCZENIE
B Pawłowska, E Potembska,
Prevalence of self-injury, suicidal ideation, plan...
Introduction. Increased suicide rates, both among adults and adolescents, have been seen in Poland over recent years. Aim. The aim of the study was to determine the prevalence of self-injury, suicide ideation, plans and attempts in adolescent...
STRESZCZENIE