Formalno-prawne uwarunkowania rozwoju e-medycyny w Polsce

Karol Zygo 1, Bartosz Zygo 2, Paweł Wysokiński 3, Piotr Starzyk 4, Marcin Węgrzyniak 4, Karolina Kuśmierz 5
1 - Kancelaria Adwokacka Adw. Agnieszka Cioch, Lublin
2 - Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, SPSK 4 w Lublinie
3 - Kancelaria Adwokacka Adw. Stanisław Estreich, Lublin
4 - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa
5 - Instytut Medycyny Wsi, Lublin
MONZ
2016; 22 (3): 198-203
ICID: 1220522
Article type: Review article
 
 
Niniejsza praca jest próbą syntetycznego przedstawienia podstawowych problemów zarówno z zakresu zdrowia publicznego, jak i prawa, medycyny i etyki, dotyczących zagadnień związanych z e-medycyną. Artykuł ten ma na celu analizę, czym dokładnie jest telemedycyna oraz jak łączy się ona z e-zdrowiem. Ponadto zawarty został w nim rys historyczny, poczynając od powstania telemedycyny na świecie, poprzez przykłady jej wykorzystania w innych krajach Europy, a kończąc na opisie początku jej rozwoju w Polsce. Niniejszy artykuł zawiera także dane dotyczące wprowadzenia rozwiązań z nią związanych z zakresu medycyny, a także jej oceny przez osoby korzystające z tej formy korzystania ze świadczeń zdrowotnych, przede wszystkim pacjentów i ich rodzin. Ponadto ukazano, jakie korzyści, m.in. pod względem finansowym, niesie korzystanie z technologii telemedycznej. W artykule ujęty został także aspekt etyczny oraz odpowiedzialności lekarza za taki rodzaj konsultacji, poprzez odpowiedź na pytania dotyczące zagrożeń, jakie niesie telemedycyna oraz przykłady dotyczące jej funkcjonowania w świecie medycznym w Polsce, jak i innych krajach. Przedstawiono także kwestię prawną, unormowania, które jej dotyczą i które zostały wprowadzone w Polsce w ostatnich latach. Na koniec autorzy, podsumowując całość zgromadzonego materiału, a także na podstawie posiadanych informacji, starali się odpowiedzieć na pytanie, czy wykorzystanie zagadnień dotyczących telemedycyny i e-zdrowia ma w Polsce przyszłość i szansę na rozwój.
DOI: 10.5604/20834543.1220522
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Polska [120 powiązanych rekordów]
     etyka [68 powiązanych rekordów]
     zdrowie publiczne [45 powiązanych rekordów]
     e-zdrowie [3 powiązanych rekordów]
     telemedycyna [17 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Zuba,
Polski eurosceptycyzm w kontekście dylematów teo...
...
STRESZCZENIE
S Talar,
Pozycja handlowa Polski w sektorze usług ICT...
...
STRESZCZENIE
A Genowska, B Goworko - Składanek,
Społeczno-ekonomiczne warunki bytowe dzieci w Pol...
Wprowadzenie. Ubóstwo dzieci jest zjawiskiem wielowymiarowym, kumulującym wiele niekorzystnych czynników, sprzyjającym występowaniu ryzyka zdrowotnego i niskich osiągnięć edukacyjnych. Walka z ubóstwem jest prowadzona nie tylko w wymi...
STRESZCZENIE