Innowacyjny organizacyjnie model prewencji stomatologicznej

Karolina Kuśmierz 1, Aikerim Kulsharova 2, Katarzyna Smoleń 1, Paulina Marcyniuk 3, Marcin Węgrzyniak 4
1 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
2 - Deputy Regional Director for Program Management 102 Luganskyi Street, Almaty, 050051, Kazakhstan
3 - Centrum Onkologii- Instytut, Oddział w Krakowie
4 - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MONZ
2016; 22 (3): 187-189
ICID: 1220519
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Próchnica zębów, podobnie jak choroba niedokrwienna serca, nowotwory, cukrzyca typu 2 czy alergie, uważana jest za współczesną chorobę cywilizacyjną. Dane zawarte w Monitoringu Zdrowia Jamy Ustnej ukazują, jak poważnym problemem jest choroba próchnicowa zębów, zarówno u dzieci, jak i dorosłych Polaków. Szczególnie na terenach wsi i małych miejscowości dostępność profesjonalnej opieki stomatologicznej jest bardzo ograniczona.
Celem niniejszej pracy jest ocena efektywności innowacyjnej organizacyjnie metody przeciwdziałania dynamice rozwoju choroby próchnicowej w mniejszych miejscowościach.
Opis stanu wiedzy. Liczne prace wskazują na wysoką częstość i nasilenie próchnicy wczesnej. Z danych monitoringu wynika, że ponad 50% trzylatków ma zęby z ubytkami próchnicowymi. W badanej grupie 12-latków, 4% dzieci ma usunięty co najmniej jeden ząb z powodu próchnicy i jej powikłań. Dostępność opieki stomatologicznej to kwestia priorytetowa.
Stany Zjednoczone są pionierem w pokonywaniu barier odległości i dostępności gabinetu dentystycznego. Bardzo mocno jest tu rozwinięta mobilna stomatologia. Dentyści ze Stanów dojeżdżają do swoich pacjentów dentobusami i na miejscu udzielają im potrzebnej pomocy. W Australii, w ramach programu The Outback Oral Treatment and Health (TOOTH), raz w tygodniu ekipa lekarzy dentystów dociera do najbardziej oddalonych małych miejscowości.
Podsumowanie. Dentobusy to innowacyjne rozwiązanie systemowe, które sprawdziło się w licznych krajach rozwiniętych, m.in. w USA, Danii, Indiach, Niemczech czy Francji.
DOI: 10.5604/20834543.1220519
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     mobilna stomatologia [0 powiązanych rekordów]
     dentobus [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Smoleń, K Bernat,
Wpływ sztuk walki na zdrowie...
Wprowadzenie i cel pracy. Aktywność ruchowa kształtuje sprawność i wytrzymałość, co korzystnie wpływa na wydajność pracy umysłowej i fizycznej oraz na codzienne funkcjonowanie organizmu. Opis stanu wiedzy. Wyniki dotychc...
STRESZCZENIE
K Zygo, B Zygo,
Formalno-prawne uwarunkowania rozwoju e-medycyny w...
Niniejsza praca jest próbą syntetycznego przedstawienia podstawowych problemów zarówno z zakresu zdrowia publicznego, jak i prawa, medycyny i etyki, dotyczących zagadnień związanych z e-medycyną. Artykuł ten ma na celu analizę, czym dokład...
STRESZCZENIE
E Smoleń,  Dobrowolska,
Women’s knowledge about cervical carcinoma risk ...
Purpose: To determine the level of knowledge regarding cervical carcinoma risk factors and to evaluate selected health behaviours presented by nurses in primary prevention of the reproductive organ malignancies. Materials and methods: The diagnostic...
STRESZCZENIE