Ligandy receptora NMDA w leczeniu zaburzeń depresyjnych

Weronika Stasiuk 1, Joanna Warchulińska 1, Anna Olszewska 1, Ewa Poleszak 2
1 - Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2016; 22 (3): 176-180
ICID: 1220517
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie. Nowy kierunek badań nad zaburzeniami depresyjnymi koncentruje się na hamowaniu aktywności receptora NMDA, co stwarza nowe możliwości leczenia chorób wywołanych nadmierną aktywacją układu glutaminianergicznego.
Cel pracy. Celem prezentowanej pracy jest przegląd ligandów (w szczególności antagonistów) receptora NMDA działających na jego ekspresję i funkcje oraz ich wpływ na działanie klasycznych leków przeciwdepresyjnych.
Opis stanu wiedzy. Skuteczność obecnie stosowanych metod leczenia zaburzeń depresyjnych jest niezadowalająca i obarczona wieloma skutkami ubocznymi. Niepokojący jest również fakt, iż u wielu pacjentów rozwija się lekooporność. Dlatego też opracowuje się nowsze, skuteczniejsze metody leczenia. Wykazano, że jednym z istotnych mechanizmów działania przeciwdepresyjnego jest blokowanie receptora NMDA.
Podsumowanie. Wprowadzenie do lecznictwa antagonistów receptora NMDA stwarza nowe możliwości terapeutyczne zaburzeń depresyjnych, a także wydaje się być interesującą alternatywą w leczeniu depresji lekoopornych.
DOI: 10.5604/20834543.1220517
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     terapia przeciwdepresyjna [0 powiązanych rekordów]
     depresja [198 powiązanych rekordów] 

Related articles

T Golabek, M Skalski,
Lower urinary tract symptoms, nocturia and overact...
Lower urinary tract symptoms (LUTS) remain highly prevalent worldwide, and are well known to negatively impact patients’ quality of life, sleep and psychosocial wellbeing. Conversely, both depression and anxiety have been shown to have a negative e...
STRESZCZENIE
M Siwek, K Styczeń,
The serum concentration of magnesium as a potentia...
ObjectivesFew scientific reports indicate changes in the concentration of magnesium in the blood of patients with bipolar disorder (BD). So far very little studies concerning these issues have been conducted. Therefore, the aim of this study was to e...
STRESZCZENIE
P Dziemidok, M Dąbrowski,
Relationship between diabetic neuropathy and occur...
Diabetes itself, by its nature, can aggravate the symptoms of depression. One of its main complications is peripheral diabetic neuropathy (PDN). Based on the literature the presence of the relationship between the PDN and depression is confirmed. The...
STRESZCZENIE