Potencjalna rola kleszczy z gatunku Dermacentor reticulatus i Ixodes ricinus w krążeniu pasożytniczych pierwotniaków: Theileria spp., Babesia spp. i Toxoplasma gondii w środowisku naturalnym

Angelina Wójcik-Fatla 1, Anna Kloc 1, Anna Sawczyn 1, Violetta Zając 1, Jacek Sroka 1, Ewa Cisak 1, Aikerim Kulsharova  2, Jacek Dutkiewicz 1
1 - Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
2 - ICAP (Central Asia) at Columbia University, Almaty, Kazakhstan
MONZ
2016; 22 (3): 165-168
ICID: 1220515
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Kleszcze są zaliczane do obligatoryjnych ektopasożytów kręgowców lądowych, w tym również i człowieka. Stanowią rezerwuar, niekiedy wektor wielu drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii, wirusów i pierwotniaków) zagrażających zdrowiu zwierząt i ludzi. Głównym celem pracy była próba oceny, czy powszechnie występujące w Polsce kleszcze z gatunku Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus mogą stanowić potencjalny wektor i rezerwuar dla pierwotniaków: Babesia i Theileria, oraz Toxoplasma gondii, a tym samym odgrywać rolę w krążeniu tych patogenów w przyrodzie.
Skrócony opis stanu wiedzy. Do grupy pierwotniaków występujących w kleszczach należą rodzaje Theileria spp., Babesia spp., i jak stwierdzono w ostatnich badaniach – Toxoplasma gondii. Rodzaje Theileria i Babesia stanowią duże zagrożenie głównie dla zwierząt, powodując m.in. gorączkę wschodniego wybrzeża, tropikalną tejleriozę, babeszjozę. Z kolei Toxoplasma gondii to pierwotniak szczególnie niebezpieczny dla kobiet w ciąży, który może wywoływać trwałe i nieodwracalne wady płodu. Dotychczasowe badania potwierdzają obecność tych pierwotniaków u niektórych gatunków kleszczy, jak również możliwość współwystępowania niektórych z nich w jednym osobniku.
Podsumowanie. Z punktu widzenia zdrowia publicznego, badania dotyczące potencjalnej roli kleszczy w transmisji pasożytniczych pierwotniaków mogą przyczynić się do oceny realnego zagrożenia nabycia infekcji w przypadku pokłucia przez kleszcze. Szczególne znaczenie dla kobiet ciężarnych miałyby wyniki dotyczące roli kleszczy jako alternatywnej drogi w transmisji Toxoplasma gondii – czynnika etiologicznego toksoplazmozy.
DOI: 10.5604/20834543.1220515
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     choroby odkleszczowe [0 powiązanych rekordów]
     kleszcze [9 powiązanych rekordów]
     Dermacentor reticulatus [11 powiązanych rekordów]
     Ixodes ricinus [28 powiązanych rekordów]
     Toxoplasma gondii [80 powiązanych rekordów]
     Babesia spp. [4 powiązanych rekordów]
     Theileria spp. [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Dutkiewicz, A Wójcik-Fatla,
Ocena narażenia populacji wiejskiej Lubelszczyzny...
Wprowadzenie. Leptospiroza, wywoływana przez krętki z rodzaju Leptospira, jest uważana za najbardziej rozprzestrzenioną chorobę odzwierzęcą na świecie. Zapadalność może być zwiększona przez klęski żywiołowe takie jak powodzie i...
STRESZCZENIE
S Aureli, R Galuppi,
Abundance of questing ticks and molecular evidence...
Introduction and objective. Infectious and parasitic diseases transmitted by ticks, such as Lyme diseases, granulocytic anaplasmosis and piroplasmosis, have been frequently reported in Europe, with increasing attention to them as an emerging zoonotic...
STRESZCZENIE
B Wodecka, B Skotarczak,
Identification of host blood-meal sources and Borr...
Forest animals play fundamental roles in the maintenance of Ixodes ricinus and Borrelia species in the forest biotope. To identify the forest vertebrate species that are host for I. ricinus and for the recognition of the reservoirs of [...
STRESZCZENIE