Hiperkalemia – jak ustrzec przed nią pacjenta? Opis przypadku

Justyna Kuźniar-Placek 1, Andrzej Jaroszyński 1
1 - Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2016; 22 (2): 158-160
ICID: 1208223
Article type: Case report
 
 
Hiperkalemia jest częstym zjawiskiem niepożądanym obserwowanym w praktyce lekarskiej. Znajomość przyczyn i objawów hiperkaliemii jest niezwykle ważna ze względu na fakt, że hiperpotasemia może być stanem zagrożenia życia. Ryzyko wystąpienia hiperkaliemii dotyczy szczególnie pacjentów w podeszłym wieku, z upośledzoną funkcją nerek, przyjmujących przewlekle NLPZ, niektóre leki przeciwnadciśnieniowe czy niektóre leki przeciwdrobnoustrojowe, zwłaszcza jeśli dodatkowo stosują dietę bogatą w potas. Ze względu na to, że hiperkalemia może zostać wykryta przypadkiem u pacjenta bezobjawowego, ważne jest okresowe oznaczanie parametrów nerkowych.
DOI: 10.5604/20834543.1208223
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     osłabienie siły mięśniowej [0 powiązanych rekordów]
     upośledzona funkcja nerek [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Matej-Butrym, M Butrym,
Samoocena przestrzegania zaleceń lekarskich a gos...
Wstęp. Kluczowym elementem w uzyskaniu pozytywnego efektu terapeutycznego u chorych na cukrzycę jest systematyczne stosowanie się do zaleceń lekarskich. Cel pracy. Analiza związku samooceny przestrzegania zaleceń terapeutycznych z efektami lec...
STRESZCZENIE
H Karakuła, M Próchnicki,
 Cardiac safety of electroconvulsive therapy ...
 Since electroconvulsive therapy (ECT) was introduced as treatment for psychiatric disorders in 1938, it has remained one of the most effective therapeutic methods. ECT is often used as a „treatment of last resort” when other methods fail...
STRESZCZENIE
T Zaborowski, T Derezinski,
Ocena częstości występowania zaburzeń lipidowy...
Wstęp. Często występujące w populacji polskiej zaburzenia lipidowe są niezależnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jednakże wpływ stężenia cholesterolu surowicy krwi osób z przewlekłą niewydolnością serca (chronic heart failure,...
STRESZCZENIE