Satysfakcja z opieki medycznej w oddziałach zachowawczych SPZOZ w Kraśniku w zależności od miejsca zamieszkania pacjentów

Marek Kos 1, Agnieszka Dziewa 2, Bartłomiej Drop 3, Ewa Kawiak-Jawor 4, Michał Kos 5
1 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku; Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
3 - Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
5 - Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2016; 22 (2): 151-157
ICID: 1208222
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Badanie satysfakcji pacjenta jest integralnym kryterium oceny jakości jednostki ochrony zdrowia. Przeprowadzanie go pozwala na dostosowanie zakładu opieki zdrowotnej do potrzeb i oczekiwań pacjenta, jak również wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku ośrodka na rynku świadczeniodawców. Celem badania było poznanie opinii pacjentów oddziałów zachowawczych na temat poziomu zadowolenia z opieki medycznej realizowanej w szpitalu powiatowym, w zależności od ich miejsca zamieszkania.
Materiał i metoda. Badanie satysfakcji pacjentów prowadzono w dwóch kolejnych latach (w okresie od grudnia 2011 do stycznia 2012 oraz w lutym 2013 roku) na odpowiednio 160 i 148 pacjentach (zwrotność ankiet 87%–94%) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku na 5 oddziałach szpitalnych. Narzędziem badawczym były autorskie ankiety. Przeprowadzono analizę statystyczną na istotność miejsca zamieszkania pacjentów.
Wyniki. W module opieki pielęgniarskiej najwyżej oceniane były uprzejmość pielęgniarek i szybkość reagowania na wezwania (2013 – 98,6% ocen dobrych), najniżej udzielanie informacji i dostępność po południu i w nocy (w 2012 – ok. 7% ocen złych lub dostatecznych). Praca lekarzy była oceniana ogólnie dobrze. Jednak co 7–14 pacjent wystawił ocenę dostateczną lub złą w każdej kategorii. Największe nieprawidłowości odnotowano w zakresie czasu poświęconego pacjentom i udzielania informacji (odpowiednio co 7 i co 6 pacjent wystawił ocenę dostateczną lub złą). Istotność statystyczna pod względem miejsca zamieszkania wykazana została m.in. dla jakości żywienia oraz dostępności sklepów.
Wnioski. Systematyczne badanie satysfakcji pacjenta z opieki szpitalnej może przyczynić się do jej doskonalenia i zapewnienia poziomu zgodnego z oczekiwaniami świadczniobiorców i świadczeniodawców. Zadowolenia hospitalizowanych pacjentów zależało od miejsca zamieszkania.
DOI: 10.5604/20834543.1208222
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     gmina wiejska [2 powiązanych rekordów]
     gmina miejska [0 powiązanych rekordów]
     jakość opieki [7 powiązanych rekordów]
     badania satysfakcji [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kos, A Dziewa,
Is there a relationship between hospital care qual...
...
STRESZCZENIE
D Przybylska, P Przybylski,
The quality of medical services in primary healthc...
Introduction. Family medicine has a growing responsibility for the health of an individual, and therefore of society as a whole. Establishing an efficient primary healthcare system requires devising an appropriate management strategy. Surveying the q...
STRESZCZENIE
P Kaczor-Szkodny, C Horoch,
Aktywność fizyczna i formy spędzania czasu woln...
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna stanowi bardzo ważny element w życiu człowieka. W okresie dorastania pozwala prawidłowo kształtować szeroko rozumiane postawy dzieci i młodzieży oraz wpływa na prawidłowy rozwój psychomotoryczny. P...
STRESZCZENIE